ZWROT PODATKU VAT Z KRAJÓW UE ORAZ NORWEGII I SZWAJCARII

odzyskujemy podatek VAT za zakup paliwa, przejazdy autostradowe oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności transportowej.

Telefon: 225361031

Fax: 225361066

E-mail: zwrotvat@zmpd.pl

Tryb zwykły

 • prowizja 5% w przypadku faktur VAT, 10 % w przypadku paragonów
 • prowizja nie może być mniejsza niż 50 EUR
 • czas oczekiwania na wypłatę VAT w granicach 2-5 miesięcy (od momentu złożenia wniosku o zwrot VAT)

Tryb przyśpieszony

 • prowizja 10 % w przypadku faktur VAT, 15 % w przypadku paragonów
 • prowizja nie może być mniejsza niż 50 EUR
 • tryb przyspieszony z paragonów (tylko w wybranych krajach)
 • wypłata VAT w ciągu 14 dni od momentu przesłania dokumentów

15 lat doświadczenia

Zaufało nam już 500 firm

%

Skuteczność w odzyskiwaniu VAT

Informacje ogólne

 • do ww. wymienionych stawek prowizji doliczany jest podatek VAT.
 • paragony z nadrukowanymi danymi klienta traktujemy jako faktury VAT
 • oferujemy również zwrot podatku akcyzowego z: Słowenii, Belgii i Francji, Węgier, Włoch i Hiszpanii.
 • minimalne kwoty VAT do złożenia wniosku: 400 EUR na kwartał i 50 EUR na rok
 • Paragony są akceptowane w celu zwrotu VAT w następujących krajach:

Austria – paragony za paliwo są akceptowane, paragony za opłaty drogowe jeżeli mają nadrukowane dane firmy (firma jest zarejestrowana w systemie w Austrii) są przyjmowane bez ograniczeń.
Niemcy – paragony są akceptowane do kwoty 250 € brutto (paliwo), paragony za opłaty drogowe są nie opodatkowane VAT-em
zawierającego daną transakcje.
Francja – wszystkie paragony są akceptowane.
Holandia – wszystkie paragony są akceptowane.
Luksemburg – paragony są akceptowane do kwoty 100 € brutto (paliwo)
Rumunia– akceptowane są tylko paragony za paliwo pod warunkiem, że na paragonie znajduje się nazwa firmy (kupującego) oraz numer rejestracyjny samochodu, którego tankowanie dotyczy.
Czechy – paragony za paliwo są akceptowane, paragony za autostrady są nie opodatkowane.
Słowacja – paragony za autostrady w formie wydruków A4 z danymi firmy są akceptowane (traktujemy je jako faktury), paragony za paliwo są akceptowane.
Słowenia – paragony muszą posiadać nadrukowane dane firmy dokonującej przejazdu autostradowego lub zakupu paliwa
Węgry – paragony z napisem SZAMLA i nadrukowanymi danymi klienta są akceptowane.

 • Zasada działania zaliczkowego zwrotu podatku VAT w przypadku faktur: W terminie 14 dni od daty doręczenia ZMPD faktury/faktur wraz ze Zleceniem usługi Prefinansowania (trybu błyskawicznego) zwrotu podatku VAT oraz kompletu dokumentów dodatkowych (pełnomocnictwa – tylko przy składaniu wniosku z danego kraju po raz pierwszy), ZMPD dokonuje wypłaty na rzecz Zlecającego zaliczki w wysokości 100 % kwoty zwrotu VAT (pomniejszoną o kwotę prowizji)  objętej trybem błyskawicznym (bez czekania na koniec kwartału czy roku kalendarzowego). Aby faktura była zakwalifikowana do trybu błyskawicznego  – minimalna kwota  VAT na fakturze/fakturach musi wynosić co najmniej  50 €. W tym trybie firma transportowa może odzyskać VAT błyskawicznie, przedstawiając do zwrotu pojedynczą fakturę VAT, bez konieczności czekania do zakończenia kwartału lub roku kalendarzowego.
 • Zasada działania zaliczkowego zwrotu podatku VAT w przypadku paragonów (dotyczy tylko Austrii, Francji, Niemiec, Holandii):W terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia ZMPD paragonów (z których będzie możliwe złożenie wniosku o zwrot podatku VAT tj. w jednym kraju będzie co najmniej 400 euro do zwrotu w przypadku wniosku kwartalnego lub 50 euro w przypadku wniosku rocznego) wraz ze zleceniem usługi zaliczkowego zwrotu podatku VAT oraz kompletu dokumentów dodatkowych (pełnomocnictwa – tylko przy składaniu wniosku z danego kraju po raz pierwszy), ZMPD dokonuje wypłaty na rzecz Zlecającego zaliczki w wysokości 60 % kwoty zwrotu VAT objętej trybem zaliczkowego zwrotu podatku VAT.Pozostałą część kwoty VAT-u (pomniejszone o prowizję ZMPD) otrzymacie Państwo w momencie zaakceptowania i przelania pieniędzy za wniosek dotyczący zwrotu VAT (zawierający wcześniej paragony zrealizowane w trybie zaliczkowego zwrotu podatku VAT) przez zagraniczny US.

Formularz kontaktowy:

Zwot podatku VAT w krajach:

Dokumenty do zwrotu VAT:

Zwrot podatku Akcyzowego:

*pole obowiązkowe

Formularz

Szanowni Państwo,
aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

Opłaty drogowe w krajach:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem: LINK


*pole obowiązkowe