ZAŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA WIZ DO:

FEDERACJI ROSYJSKIEJ, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI TURCJI, REPUBLIKI KAZACHSTANU I REPUBLIKI UZBEKISTANU.

Wydawanie zaświadczeń dla przewoźników – członków ZMPD, ubiegających się o wizę dla kierowców.

DRUK ZAŚWIADCZENIA DOSTĘPNY tutaj Członkowie ZMPD powinni przedstawić w biurze ZMPD: dane kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, seria i numer paszportu) oraz dokonać opłaty manipulacyjnej – w przypadku odbioru zaświadczenia w ZMPD – w wysokości 17,07 zł netto (21,00 zł brutto), dodatkowo w przypadku wysyłki zaświadczeń poza siedzibę ZMPD (pocztą, kurierem lub faksem) – za przygotowania przesyłki pobrana zostanie opłata w wysokości brutto 13,01 zł netto (16,00 zł brutto). Czas wydawania zaświadczeń:

  1. w przypadku wniosku złożonego w biurze ZMPD czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi do pół godziny,
  2. w przypadku wniosku otrzymanego faksem – zaświadczenie będzie wysłane pocztą następnego dnia roboczego

Przy zakupie zaświadczenia potrzebnego do uzyskania wizy rosyjskiej, białoruskiej i Tureckiej w biurze ZMPD istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej wizy. 

Formularz

Zadaj pytanie?

Powiedz nam co Cię interesuje i w czym możemy pomóc?

Opłaty drogowe w krajach:

Usługi dodatkowe:

*pole obowiązkowe