Nowelizacja dyrektywy o eurowiniecie i nowe zasady w naliczaniu opłat drogowych.

Rada Unii Europejskiej zatwierdzając reformę opłat za eurowiniety wprowadziła dla państw członkowskich m.in. nowy system różnicowania opłat drogowych dla pojazdów ciężkich w zależności od emisji dwutlenku węgla. Im większa emisja, tym większa stawka opłaty.

Zmiany mają zachęcić do bardziej ekologicznej i wydajnej działalności transportowej oraz zmniejszyć ślad węglowy transportu drogowego. Głównym celem przepisów jest bowiem redukcja emisji CO2 o 15 % do 2025 roku i następnie redukcja emisji CO2 o 30 % do 2030 roku.

Przepisy będą jednak zezwalać krajom członkowskim na preferencyjne traktowanie samochodów bez emisyjnych, co ma zachęcić firmy transportowe do wyboru bardziej ekologicznych rozwiązań.

Nowy system ma na celu wdrożenie zasad, według których płaci użytkownik i zanieczyszczający, a równocześnie da państwom członkowskim niezbędną elastyczność w tworzeniu własnych systemów opłat drogowych.

Państwa członkowskie UE mają czas na implementację tych przepisów do 25 marca 2024 r.

Pierwszym krajem, który wdraża nowy system są Niemcy ponieważ już od 1 grudnia 2023 r. będą tam obowiązywać nowe zasady naliczania opłat drogowych.

Pojazdy powyżej 7,5 tony będą objęte w Niemczech systemem 5 klas emisji CO2 i wysokość stawki będzie wynikać z podziału pojazdów na te pięć klas emisji: klasa 1 to najwyższe stawki, a klasa 5 najniższe.

Klasa 5 będzie przyznawana pojazdom, które emitują mniej niż 1 gram CO2 na kWh. Są to pojazdy zeroemisyjne. Klasa 4 to pojazdy emitujące poniżej 50 proc. wartości referencyjnej dla danej klasy pojazdów.

Klasa 3 to pojazdy emitujące poniżej 8 proc. wartości referencyjnej, klasa 4 poniżej 5 proc., zaś klasa 1 to pojazdy nie należące do żadnej innej kategorii.

Klas emisji CO2 nie należy mylić z normami euro gdyż jest to zupełnie odrębna klasyfikacja. Ponadto 5-klasowy model jest właściwy tylko dla Niemiec, a każdy kraj członkowski będzie mógł wprowadzić swój własny sposób naliczania opłat drogowych.

Masa pojazdu nie będzie już ustalana na podstawie DMC w pola F.2 (dopuszczalna masa całkowita) lecz na podstawie pola F.1 (maksymalna masa całkowita – ustalana przez producenta).

Od czego zależy klasa CO2?

Klasa CO2 zależy od indywidualnej emisji pojazdu w połączeniu z podgrupą pojazdu i datą jego pierwszej rejestracji. W praktyce ciężarówki z silnikiem spalinowym zarejestrowanych przed 01 lipca 2019 r. trafiają automatycznie do najniższej, pierwszej klasy.

Pojazdy napędzane bateriami elektrycznymi, wodorowymi ogniwami paliwowymi lub wodorowymi silnikami spalinowymi są całkowicie zwolnione z opłat drogowych do 31 grudnia 2025 r.

Pojazdy napędzane kopalnym lub biogennym CNG lub LNG są zwolnione z opłat drogowych do 31 grudnia 2023 r. i mają być klasyfikowane jako samochody ciężarowe napędzane olejem napędowym od 1 stycznia 2024 r.

W przypadku ciężarówek spalinowych zarejestrowanych po 1 lipca 2019 r. właściciele pojazdów będą musieli przygotować swojemu dostawcy urządzenia pokładowego kilka informacji na temat pojazdu, aby ustalić do której klasy CO2 należy.

Tabela z klasami emisji CO2

KLASA CO2 OPIS
1 Pojazdy, które nie należą do żadnej innej klasy CO2.
2 Pojazdy z podgrupy pojazdów sg z emisją CO2 o ponad 5% poniżej trajektorii redukcji emisji CO2 mającej zastosowanie do danej podgrupy pojazdów (sg).
3 Pojazdy z podgrupy pojazdów sg z emisją CO2 o ponad 8% poniżej trajektorii redukcji emisji CO2 mającej zastosowanie do danej podgrupy pojazdów (sg).
4 Niskoemisyjne pojazdy ciężkie. „niskoemisyjny pojazd ciężki” oznacza pojazd ciężki zdefiniowany w art. 3 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2019/1242 lub pojazd ciężki nieobjęty zakresem art. 2 ust. 1 lit. a)-d) tego rozporządzenia o emisji CO2 niższej niż 50% referencyjnej.
5 Pojazdy o zerowej emisji. a) bezemisyjny pojazd ciężarowy o dużej ładowności zdefiniowany w art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 (*****); lub b) każdy samochód osobowy, minibus lub lekki pojazd użytkowy bez silnika spalinowego wewnętrznego spalania.

 

Wymagane parametry do przyporządkowania pojazdu do określonej klasy.

1) Pierwsza data rejestracji pojazdu;

2) Liczba napędzanych osi;

3) Typ podwozia;

4) Typ kabiny

5) Moc silnika;

6) Pojemność silnika;

7) Maksymalna masa całkowita pojazdu (F1);

8) Wartość emisji CO2;

WZÓR NA OBLICZENIE WARTOŚCI EMISJI CO2:

 

Schemat ustalania klasy CO2?

Klasyfikacja i reklasyfikacja pojazdów.

Dla ułatwienia stowarzyszenie niemieckich przewoźników drogowych zaleca korzystanie z odpowiedniego kalkulatora online Toll Collect, który jest dostępny TUTAJ.

Wszystkich klientów ZMPD mających aktywną umowę na rozliczanie opłat drogowych prosimy o przesłanie jednego z poniższych 2 dokumentów pojazdu zarejestrowanego po 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem FORMULARZA.

 • Świadectwo homologacji pojazdu (COC) – dokument wydawany przez EC (EuroCoC) producentowi pojazdu w celu zaświadczenia, że klasa pojazdu jest zgodna z wymaganiami EC. Ten dokument zawiera informacje na temat pojazdu i identyfikację jego producenta, numer homologacji typu, dane techniczne i inne dane.

lub

 • CIF (Customer Information File) dokument wysyłany do nabywcy pojazdu i zawierający informacje o specyfikacji technicznej, a także o emisji CO2
  i zużyciu paliwa przez pojazd. Za pomocą CIF pojazd jest rejestrowany w UE. CIF pozostaje ważny przez cały okres użytkowania pojazdu.

Prosimy o przesłanie ww. dokumentów jeszcze przed wejściem w życie nowych taryf, pozwoli nam to na sprawne dopełnienie formalności.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że informacje o pojeździe zostaną uzupełnione z opóźnieniem. W tym czasie pojazd będzie przyporządkowany automatycznie do najniższej klasy i naliczone najwyższe myto za ten okres nie będzie podlegać korekcie.

Niemcy to dopiero pierwszy punkt na mapie implementacji nowych przepisów naliczania opłat drogowych w oparciu o emisję CO2. Kolejnym krajem, który wdroży unijną dyrektywę w życie będzie Austria, ponieważ już od 1-go stycznia 2024 r. wchodzą w Austrii nowe przepisy.

***

Formularz
close slider

  Szanowni Państwo,
  aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu