OPŁATY DROGOWE – WINIETA WĘGRY

ZMPD posiada w swojej ofercie dwa typy urządzeń do poboru opłat drogowych  na terenie Węgier:

 • ZMPDbox – urządzenie Post-pay (z odroczonym trybem płatności) z fakturowaniem 2 razy w miesiącu – szczegóły.

 • Webbase OBU Easy – urządzenie Pre-pay (samodzielnie doładowywane): szczegóły.

UWAGA! ZMPD nie prowadzi wsparcia przy rejestracji konta użytkownika i urządzeń pre-pay w systemie HU-GO. W tym celu została stworzona bezpłatna instrukcja dla wszystkich klientów w poniższym linku: Instrukcja rejestracji na portalu hu-go

INFORMACJE O SYSTEMIE HU-GO

Nazwa Systemu oraz operator:

Nazwa systemu: HU-GO

Węgry opłaty drogowe

Operator: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

Od kiedy działa system:

Od 1 lipca 2013 roku.

Zasada działania systemu:

Wykorzystana technologia: GPS/GSM.

Sposoby wnoszenia opłat: za pośrednictwem urządzeń OBU, oraz przez wykupienie biletów na zaplanowaną wcześniej trasę.

 • Bilet na daną relację ważny jest wyłącznie na zaplanowaną trasę, w jednym kierunku i jednorazowo. Przy planowaniu trasy należy zwrócić uwagę na wyznaczanie punktu początkowego, punktów pośrednich oraz punktu docelowego.
 • Bilet na daną relację uprawnia wyłącznie do korzystania z zaplanowanej trasy. Zgodnie z przepisami prawa system kontroli nie może odstąpić od nałożenia kary nawet w tym przypadku, gdy przewoźnik korzysta z równoległej do autostrady innej drogi należącej do tańszej kategorii.
 • Bilet na daną relację uprawnia do korzystania wyłącznie z trasy zaplanowanej, korzystanie z innej niż zaplanowana i opłacona trasa jest niedozwolone. Zgodnie z przepisami prawa system kontroli nie może odstąpić od nałożenia kary nawet w tym przypadku, gdy przewoźnik korzysta z równoległej do autostrady innej drogi należącej do tańszej kategorii.
 • Bilet zakupiony przez niezarejestrowanego użytkownika ważny jest od momentu uregulowania opłaty do końca dnia następnego, bez możliwości zwrotu biletu. Zarejestrowany użytkownik (w przypadku zleceń transportowych możliwych do zaplanowania) może wykupić bilet na daną relację w przedsprzedaży na 30 dni przed planowaną trasą, ważny jest od godz. 00:00 pierwszego dnia do godz. 24:00 dnia następnego. Bilet zakupiony w taki sposób może zostać zwrócony do 24 godzin przed rozpoczęciem zaplanowanej ważności.

Tryb wnoszenia opłat: Odroczona płatność (Postpay) i  Przedpłata (Pre-pay).

Jakie pojazdy obejmuje:

Obowiązek opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych, których dozwolona masa całkowita przekracza 3,5 tony, poruszających się płatnymi odcinkami dróg szybkiego ruchu oraz dróg głównych.

Autobusy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą uiszczać opłaty za korzystanie z dróg na podstawie nowych, szczegółowych przepisów w systemie opłat drogowych opartych na odległości od 1 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie ze zmianami legislacyjnymi, w systemie e-myta dla autobusów powyżej 3,5 t zostaną utworzone odrębne kategorie pojazdów M2 i M3. Zgodnie z nowelizacją, przy ustalaniu opłaty infrastrukturalnej dla autobusów powyżej 3,5 t należy dokonać rozróżnienia na podstawie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej autobusów. Oznacza to, że w przypadku autobusów, do ustalenia opłaty infrastrukturalnej przyjmuje się maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, a nie liczbę osi pojazdu.

W przypadku autobusów podlegających opłacie drogowej o masie brutto powyżej 3,5 t, autobusy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 t należą do kategorii pojazdów M2, natomiast autobusy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t należą do kategorii pojazdów M3.

Cennik opłat drogowych:

Cennik opłat drogowych rozróżnia 4 kategorie pojazdów:

kategoria J2 Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z dwoma osiami.
kategoria J3 Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z trzema osiami.
kategoria J4 Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z czterema osiami.
kategoria J5 Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z pięcioma osiami lub więcej.

Cennik (HUF/km) opłat drogowych w zależności od kategorii drogi, kategorii pojazdu i normy emisji spalin. Cennik do pobrania TUTAJ.

Urządzenie OBU (zdjęcie i krótki opis):

Węgry opłaty drogowe

Urządzenia pokładowe w systemie Hu-Go to narzędzia monitorujące oparte na nawigacji satelitarnej GPS. Urządzenia stale monitorują trasę pokonywaną przez pojazd oraz przekazują informacje do pośrednika/producenta urządzenia świadczącego usługi monitoringu.

Do rozliczania opłat na terenie Węgier są wykorzystywane 2 typy urządzeń:

 • zewnętrzne (zasilenie z gniazdka/zapalniczki 12/24 V, montowane samodzielnie w pojeździe);
 • zintegrowane z komputerem pojazdu (do nabycia u wybranego pośrednika, montowane przez  uprawnionego specjalistę).

Lista pośredników dopuszczonych do rozliczania opłat drogowych: TUTAJ.

Mapa punktów sprzedaży:

MAPA

Mapa odcinków płatnych:

MAPA

Kalkulator opłat drogowych:

HU-GO KALKULATOR

Kontrola opłat oraz wysokość kar:

W systemie e-myta HU-GO, National Toll Payment Services (NTPS) Plc. wspiera działania kontrolne za pomocą stacjonarnych portali kontrolnych zlokalizowanych wzdłuż sieci płatnych dróg oraz mobilnych pojazdów zbierających dane. Kontrola opłat drogowych odbywa się 24 godziny na dobę, dzięki czemu system może natychmiast określić, czy dany pojazd posiada ważne zezwolenie na korzystanie z dróg.

Nieuprawnione korzystanie z dróg jest karane grzywną administracyjną nakładaną przez władze. Kierowcy są pociągani do odpowiedzialności poprzez kontrole drogowe i na podstawie obiektywnej odpowiedzialności.

W przypadku nieuprawnionego korzystania z drogi, odpowiednie zmienione przepisy (dekret rządowy nr 410/2007) biorą pod uwagę czas trwania nieuprawnionego użytkowania, określając wysokość grzywny zgodnie z trzema przedziałami czasowymi. Umożliwia to użytkownikom dróg naprawę wkrótce po wykryciu błędu, a tym samym uniknięcie zapłaty wyższej grzywny.

Zmieniony dekret dzieli mandaty drogowe na trzy kategorie w oparciu o zasadę, czy dalsze wykroczenia zostały popełnione w 8-godzinnym przedziale czasowym po początkowym wykryciu niedozwolonego korzystania z drogi. Na tej podstawie użytkownicy dróg powinni spodziewać się

 • umiarkowanej grzywny, jeśli nie popełnili wykroczenia po wykryciu nieuprawnionego korzystania z drogi lub wykroczenie było ograniczone do pierwszych dwóch godzin od wykrycia.
 • średnia grzywna, jeśli wielokrotnie naruszyli przepisy między 2. a 4. godziną od pierwszego wykrycia niedozwolonego korzystania z drogi, ale wykroczenie nie powtórzyło się po 4. godzinie.
 • wysoka grzywna, jeśli wielokrotnie naruszyli przepisy między 4. a 8. godziną od pierwszego wykrycia niedozwolonego korzystania z drogi.

Grzywny za mandaty drogowe określone według kategorii pojazdów, sposobu popełnienia wykroczenia i odpowiednich przedziałów czasowych przedstawiono w TABELI.

Odwołania od mandatów:

Odwołanie od nałożonych mandatów powinno być zawsze wysyłane na adres organu który go wystawił. Odwołanie powinno zawsze zawierać dowód na uiszczenie opłaty lub uzasadnienie z jakiego powodu opłata nie została uiszczona. Szczegóły składania odwołań TUTAJ.

Strona www operatora:

www.hu-go.hu

Kontakt mailowy do operatora:

ugyfel@hu-go.hu

Telefon do operatora:

+36 36 587 500

Telefoniczna obsługa klienta:

 • w języku węgierskim codziennie w godzinach 0-24,
 • w języku niemieckim w dni robocze w godzinach 0-24,
 • w języku angielskim codziennie w godzinach 8-16.

Linki do ważnych informacji:

Instrukcja rejestracji na portalu hu-go

Instrukcja obsługi urządzenia OBU EASY

Często zadawane pytania

Aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  Formularz
  close slider

   Szanowni Państwo,
   aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

   Opłaty drogowe w krajach:

   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

   Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

   LINK

   *pole obowiązkowe

   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu