Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które zawiera ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oferowane za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz.
• Wysoka suma ubezpieczenia na każde zdarzenie 1.000.000 EURO.
• Ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia.
• Przewozy krajowe, międzynarodowe i kabotażowe ubezpieczone w jednej polisie.
• Szeroki zakres terytorialny.
• Kabotaż we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Gospodarczej.
• Brak ograniczeń co do rodzaju przewożonych towarów (np. elektronika, alkohol, wyroby tytoniowe, ładunki niebezpieczne (bez gr. I i VII), towary chłodnicze, itd.).
• Odpowiedzialność za opóźnienie dostawy.
• Art. 29 CMR lub art. 86 Polskiego Prawa Przewozowego tzw. wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy ubezpieczony w standardzie.
• Ubezpieczone również rażące niedbalstwo lub działanie umyślne ubezpieczającego lub osób uprawnionych do jego reprezentowania występujących w charakterze kierowcy nie będących pod wpływem używek.

Opcjonalne: rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o indywidualne, specyficzne zapotrzebowanie zleceniodawcy

Punkt kontaktowy w Warszawie
ZMPD, Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel.: 22 536 10 84
fax.: 22 536 10 85
lutz@zmpd.pl, www.uslugi.zmpd.pl
Regionalne punkty kontaktowe
Rzeszów: 17 860 32 48
Zielona Góra: 68 328 34 72
Szczecin: 723 688 208
E-mail: lutzocp@zmpd.pl
Dział likwidacji szkód
tel.: +43 1 8175573 16
tel.: +43 1 8175573 29
tel.: +43 1 8175573 27
fax: +43 1 8175573 22
office@lutz-assekuranz.pl
Biuro w Wiedniu
Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
A-1120 Wien
tel.: +43 1 8175573 00
fax: +43 1 8175573 22
office@lutz-assekuranz.pl
www.lutz-assekuranz.pl

Zasady nabycia

W razie zainteresowania proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy na numery/adresy znajdujące się w tabeli powyżej.

Specjalne warunki zakupu dla użytkowników programu

Użytkownicy portalu, mogą skorzystać z formularza przygotowania oferty ubezpieczenia, na podstawie wypełnionej analizy ryzyka, która jest do pobrania po „kliknięciu” na link znajdjący się powyżej lub przesłania zapytania do firmy LUTZ Assekurantz.

Formularz kontaktowy:

Formularz

Zadaj pytanie?

Powiedz nam co Cię interesuje i w czym możemy pomóc?

Opłaty drogowe w krajach:

Usługi dodatkowe:

*pole obowiązkowe