Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Agencja Ubezpieczeniowa ZMPD

ZMPD posiada status Agencji Ubezpieczeniowej. Posiadamy w swojej ofercie ubezpieczenia firm TUEuropa i InterRisk – zapraszamy do skorzystania:

W celu skorzystania z niniejszej oferty zapraszamy do biura ZMPD mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II 78 w Warszawie (pokój nr 23)

dane kontaktowe:

e-mail: ubezpieczenia@zmpd.pl

tel. 225361052

1.   EDU PLUS – Indywidualne ubezpieczenie dla dzieci uczęszczających do :
o żłobków
o przedszkoli
o szkół
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Opcja Podstawowa lub Opcja Podstawowa Plus lub Opcja
Progresja obejmuje:

a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych,
c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
f ) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
g) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku,
h) pogryzienie przez psa;
Opcja Ochrona, w jednym z wariantów (01-11), obejmuje:
a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
c) trwałe inwalidztwo częściowe,
d) zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku
inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
e) złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
f ) rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
g) urazy narządu ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
h) pogryzienie przez psa,
i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
j) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku;
Opcja Ochrona Plus obejmuje:
a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych,
c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
e) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
f ) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku,
g) pogryzienie przez psa,
h) trwałe inwalidztwo częściowe,
i) złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów,
j) nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem,
k) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co
najmniej jednej wizyty kontrolnej.
Za zapłatą dodatkowej składki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja, może zostać rozszerzona o Opcje Dodatkowe D1-D15:
1) Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego,
2) Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
3) Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia,
4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
5) Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
6) Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania,
7) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
8) Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
9) Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby,
10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
11) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do
nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
12) Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady
wrodzonej serca,
13) Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
14) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
15) Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus.

2.    Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NNW

3.    Ubezpieczenia majątkowe – Dom Max i Bezpieczny Dom

Dom Max
DOM MAX to unikalna oferta ubezpieczenia domu bądź mieszkania, połączona z pakietem assistance i usługami concierge. Ubezpieczenie to oparte jest na formule All risks – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
Korzyści:
• pakiet obejmujący kompleksowo cały Twój majątek i rodzinę
• prosta forma zawarcia ubezpieczenia
• bardzo szeroki zakres ubezpieczenia – formuła All risks
• atrakcyjna cena w stosunku do zakresu oferowanej ochrony
• możliwość ubezpieczenia zwierząt domowych
• uprawnia do dodatkowych zniżek w pozostałych ubezpieczeniach oferowanych przez InterRisk
• Home Assistance, w tym usługa concierge
• klauzula ubezpieczenia domu letniskowego
• klauzula ubezpieczenia nagrobków
• możliwość ubezpieczenia dróg, chodników, podestów, podjazdów, schodów na posesji
• możliwość ubezpieczenia krzewów i drzew zasadzonych na gruncie posesji
Bezpieczny dom
Pakiet „Bezpieczny DOM w InterRisk” adresujemy specjalnie do osób fizycznych, które są właścicielami lub posiadają dom, mieszkanie lub inną nieruchomość, bądź chcą ubezpieczyć swój majątek ruchomy.
Pakiet pozwala na kompleksowe ubezpieczenie majątku Twojego i Twojej rodziny. Dzięki ubezpieczeniu nie musisz się martwić zarówno o swoje rzeczy, jak i o szkody, które możesz wyrządzić innym osobom w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego, np. spowodowane zalaniem sąsiada.
Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?
W pakiecie można ubezpieczyć dom, mieszkanie, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia. Ponadto można objąć ochroną obiekty małej architektury oraz inne budowle znajdujące się na przydomowej działce, anteny satelitarne wraz z osprzętem, kolektory słoneczne, a nawet domki letniskowe wraz z ruchomościami, które się w nich znajdują.
Jeśli podejmujesz się budowy swojego wymarzonego domu, również możesz go ubezpieczyć.
Ubezpieczenie mienia
Możesz być spokojny, ponieważ ubezpieczenie obejmuje m.in. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, lawinę, deszcz nawalny, zapadanie lub osunięcie się ziemi, napór śniegu lub lodu, dym i sadzę, opad atmosferyczny, zalanie, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów, wandalizm, akty terroru, a także skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia oraz kradzież z włamaniem i rabunek.
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczeniem od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia możesz objąć:
• szyby okienne i drzwiowe domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
• lustra, witraże
• szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian
• ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze
Ubezpieczenie „Home Assistance”
Pomożemy Ci cokolwiek się stanie w domu lub mieszkaniu. Home Assistance obejmuje takie usługi jak: pomoc techniczna w domu, usługi informacyjne, pomoc medyczna, serwis prawny, a także usługi concierge i serwis informatyczny.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

T: 225361052
E: ubezpieczenia@zmpd.pl

Formularz
close slider

  Szanowni Państwo,
  aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu