Pośrednictwo wizowe z ZMPD

Sprawdź stan realizacji Twojego wnisoku wizowego

SPRAWDŹ

UWAGA!!!

Na obszarze Republiki Kazachstanu wprowadzony zostaje zakaz przejazdów tranzytowych dla cudzoziemców oraz ciężarowych środków transportu z innych państw, kierujących się do krajów trzecich, w których wprowadzony został zakaz wjazdu.

Z dniem 17 kwietnia 2020 r. został wstrzymany bezwizowy ruch dla obywateli 57 państw, w tym Polski (zmiany obowiązują do 1 listopada 2020 r.). Obywatele Polscy musza ubiegać się o wizę odpowiedniej kategorii w wydziale konsularnym Ambasady Kazachstanu w Warszawie.


W związku z pandemią koronowirusa informujemy, że czas oczekiwania na odbiór wiz Rosyjskich może ulec znacznemu wydłużeniu.

W związku z szybkim i niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, opublikowaniem Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. ws. zamknięcia granic oraz wstrzymaniu wydawania wiz począwszy od dnia 18 marca 2020 r., a także w celu zapobieżenia zachorowaniem wśród pracowników podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu działalności Centrów Wizowych dla Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Wyżej wspomniane Rozporządzenie zawiera wyjątek w stosunku do: kierowców uczestniczących w międzynarodowym przewozie towarów, członków załóg kolejowych, morskich, lotniczych, pracowników dyplomatycznych i konsularnych, członków rodzin udających się na pogrzeb bliskiej osoby.

W związku z powyższym:

– od dnia 18 marca 2020 r. Centra Wizowe nie przyjmują wniosków wizowych;

– od 18 marca wszystkie placówki konsularne Rosji nie przyjmują interesantów oraz nie wydają wiz, nawet co do wcześniej złożonych wniosków.

Po 20 marca wyjątkowo dla kierowców złożenie wniosków oraz odbiór paszportów z Centrów Wizowych – tylko w Warszawie i Gdańsku, możliwe będzie tylko 1 raz w tygodniu. Spowoduje to znaczące wydłużenie oczekiwania na wizy.

informujemy, że z dniem 20 marca 2020 r., do odwołania Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej nie akceptuje dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy na Białoruś.

W dniu 5 kwietnia granica Turcji została otwarta dla polskich kierowców. Kierowcy poddawani są badaniu temperatury ciała i jeżeli w tranzycie przez kraje takie jak: Bułgaria, Serbia, Rumunia, Grecja spędzili wymaganą przez władze tureckie 14-dniową kwarantannę, mogą przekroczyć granicę.


Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej poinformował ZMPD o przypadkach niewłaściwego posługiwania się wizami.

W piśmie do ZMPD czytamy: “Ostatnio stały się częstymi przypadki wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemców, którzy składają funkcjonariuszom rosyjskiej straży granicznej do odprawy anulowany paszport krajowy, w którym jest ważna wiza rosyjska, oraz nowy paszport bez wizy rosyjskiej.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim wjazd cudzoziemców do Federacji Rosyjskiej we wspomnianym trybie nie jest przewidywany i organy rosyjskiej straży granicznej odmawiają takim cudzoziemcom wjazdu do Rosji.
W podobnym przypadku cudzoziemiec musi wcześniej, jeszcze przed wyjazdem do Rosji, przenieść wizę ze starego paszportu do nowego w jednym z rosyjskich urzędów konsularnych.”


Konsulat białoruski w Warszawie zaostrzył kryteria przyjmowania paszportów do wiz białoruskich. Zwracane bez wklejenia wizy są paszporty noszące ślady uszkodzenia takie jak: naderwanie, klejenie paszportu itd.

W związku z powyższym przed złożeniem wniosku wizowego należy sprawdzić jego stan i w przypadku uszkodzeń wystąpić o wymianę paszportu. ZMPD nie będzie przyjmowało wniosków o wizę białoruską w przypadku, gdy paszport będzie posiadał opisane powyżej uszkodzenia.


Informujemy, że od dnia 03/02/2017r. obsługa rosyjskich wniosków wizowych będzie realizowana przez Rosyjskie Centrum Wizowe. W związku z tym od każdego wniosku o uzyskanie wizy rosyjskiej będzie pobierana dodatkowa opłata wynosząca 54 pln. Wysokość tej kwoty została specjalnie obniżona dla członków ZMPD ze standardowej kwoty € 25,-.

Za usługę pomocy pracownika ZMPD w wypełnianiu wniosków lub korekcie błędnie wypełnionych wniosków wizowych będzie pobierana dodatkowa opłata w przypadku Rosji i Białorusi 19 zł brutto, w przypadku Turcji 30 zł brutto.

Przy zakupie zaświadczenia potrzebnego do uzyskania wizy rosyjskiej, białoruskiej i tureckiej, w biurze ZMPD istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej wizy.

Wnioski wizowe przyjmowane są do godziny 14:30.
W celu uniknięcia sytuacji w której Państwa wnioski mogą być nie przyjęte, prosimy o przyjazd do biura ZMPD do godziny 14:00.

Formularz upoważnienia do składania dokumentów dostępny jest tutaj

Dla naszych klientów w roku 2019 uzyskaliśmy

wiz rosyjskich

wiz białoruskich

wiz tureckich

Formularz

Szanowni Państwo,
aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

Opłaty drogowe w krajach:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem: LINK


*pole obowiązkowe