Pośrednictwo wizowe z ZMPD

Sprawdź stan realizacji Twojego wnisoku wizowego

SPRAWDŹ

UWAGA!!!


Jedyna akceptowalna forma płatności za pośrednictwo wizowe i wszystkie związane z tym usługi (zaświadczenie, ubezpieczenie, itp.), to płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie ZMPD.


Informujemy, że Rosyjskie Centrum Wizowe zapowiedziało od 1 lutego wzrost pobieranej opłaty z dotychczasowej kwoty 54 PLN do kwoty 28 € brutto, liczonej po kursie średnim NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wydanie wizy. Oznacza to, że dla wiz rosyjskich wydanych po 31 stycznia 2021r. spodziewać się należy podwyższonej o około 80 PLN opłaty pobieranej przez Rosyjskie Centrum Wizowe. Dla wniosków wizowych złożonych w styczniu, a wydanych w lutym, dodatkowa opłata będzie pobierana przy wydawaniu paszportu w ZMPD.


Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR przy wjeździe do Turcji, nałożony na podróżnych przez władze tureckie od 30 grudnia 2020r,  nie dotyczy kierowców samochodów ciężarowych, zatem kierowcy samochodów ciężarowych nie są obowiązani posiadać wyniku testu przy wjeździe do Turcji.


Na obszarze Republiki Kazachstanu wprowadzony zostaje zakaz przejazdów tranzytowych dla cudzoziemców oraz ciężarowych środków transportu z innych państw, kierujących się do krajów trzecich, w których wprowadzony został zakaz wjazdu.

Z dniem 17 kwietnia 2020 r. został wstrzymany bezwizowy ruch dla obywateli 57 państw, w tym Polski (zmiany obowiązują do 1 listopada 2020 r.). Obywatele Polscy musza ubiegać się o wizę odpowiedniej kategorii w wydziale konsularnym Ambasady Kazachstanu w Warszawie.


W związku z pandemią koronowirusa informujemy, że czas oczekiwania na odbiór wiz Rosyjskich może ulec znacznemu wydłużeniu.

W związku z szybkim i niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, opublikowaniem Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. ws. zamknięcia granic oraz wstrzymaniu wydawania wiz począwszy od dnia 18 marca 2020 r., a także w celu zapobieżenia zachorowaniem wśród pracowników podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu działalności Centrów Wizowych dla Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Wyżej wspomniane Rozporządzenie zawiera wyjątek w stosunku do: kierowców uczestniczących w międzynarodowym przewozie towarów, członków załóg kolejowych, morskich, lotniczych, pracowników dyplomatycznych i konsularnych, członków rodzin udających się na pogrzeb bliskiej osoby.

W związku z powyższym:

– od dnia 18 marca 2020 r. Centra Wizowe nie przyjmują wniosków wizowych;

– od 18 marca wszystkie placówki konsularne Rosji nie przyjmują interesantów oraz nie wydają wiz, nawet co do wcześniej złożonych wniosków.

Po 20 marca wyjątkowo dla kierowców złożenie wniosków oraz odbiór paszportów z Centrów Wizowych – tylko w Warszawie i Gdańsku, możliwe będzie tylko 1 raz w tygodniu. Spowoduje to znaczące wydłużenie oczekiwania na wizy.

informujemy, że z dniem 20 marca 2020 r., do odwołania Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej nie akceptuje dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy na Białoruś.

W dniu 5 kwietnia granica Turcji została otwarta dla polskich kierowców. Kierowcy poddawani są badaniu temperatury ciała i jeżeli w tranzycie przez kraje takie jak: Bułgaria, Serbia, Rumunia, Grecja spędzili wymaganą przez władze tureckie 14-dniową kwarantannę, mogą przekroczyć granicę.


Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej poinformował ZMPD o przypadkach niewłaściwego posługiwania się wizami.

W piśmie do ZMPD czytamy: “Ostatnio stały się częstymi przypadki wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemców, którzy składają funkcjonariuszom rosyjskiej straży granicznej do odprawy anulowany paszport krajowy, w którym jest ważna wiza rosyjska, oraz nowy paszport bez wizy rosyjskiej.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim wjazd cudzoziemców do Federacji Rosyjskiej we wspomnianym trybie nie jest przewidywany i organy rosyjskiej straży granicznej odmawiają takim cudzoziemcom wjazdu do Rosji.
W podobnym przypadku cudzoziemiec musi wcześniej, jeszcze przed wyjazdem do Rosji, przenieść wizę ze starego paszportu do nowego w jednym z rosyjskich urzędów konsularnych.”


Konsulat białoruski w Warszawie zaostrzył kryteria przyjmowania paszportów do wiz białoruskich. Zwracane bez wklejenia wizy są paszporty noszące ślady uszkodzenia takie jak: naderwanie, klejenie paszportu itd.

W związku z powyższym przed złożeniem wniosku wizowego należy sprawdzić jego stan i w przypadku uszkodzeń wystąpić o wymianę paszportu. ZMPD nie będzie przyjmowało wniosków o wizę białoruską w przypadku, gdy paszport będzie posiadał opisane powyżej uszkodzenia.


Uwaga: wnioski wizowe przyjmowane są bezpośrednio w biurze ZMPD, nie ma możliwości korespondencyjnego przesłania wniosku wizowego.

Za usługę pomocy pracownika ZMPD w wypełnianiu wniosków lub korekcie błędnie wypełnionych wniosków wizowych będzie pobierana dodatkowa opłata w przypadku Rosji i Białorusi 19 zł brutto, w przypadku Turcji 30 zł brutto.

Przy zakupie zaświadczenia potrzebnego do uzyskania wizy rosyjskiej, białoruskiej i tureckiej, w biurze ZMPD istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej wizy.

Wnioski wizowe przyjmowane są do godziny 14:30.
W celu uniknięcia sytuacji w której Państwa wnioski mogą być nie przyjęte, prosimy o przyjazd do biura ZMPD do godziny 14:00.

Formularz upoważnienia do składania dokumentów dostępny jest tutaj

Stowarzyszenie ZMPD specjalizuje się w pośrednictwie w pozyskiwaniu wizy. Nasze usługi są w pełni profesjonalne, dlatego można liczyć na całkowicie kompleksową pomoc i fachowe doradztwo. Zajmujemy się całym procesem uzyskania wizy, od złożenia wniosku wizowego do odbioru paszportu z gotową wizą. Dbamy o prawidłowe wypełnianie dokumentacji i wniosków, korygowaniem błędnie uzupełnionych formularzy i wspieramy w przygotowaniu wykazu wszelkich niezbędnych dokumentów, które są potrzebne do uzyskania zgody na wjazd, a więc pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.

Wizy

Nasi fachowcy w tej dziedzinie codziennie podejmują skuteczne działania w imieniu reprezentowanych klientów, dlatego można liczyć na najnowsze informacje dotyczące ruchu granicznego i wprowadzanych zmian w zakresie pobieranych opłat czy wymaganych przez konkretne centra wizowe zaświadczeń. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy stowarzyszenia ZMPD świadczą usługi pośredniczenia w procesach starania się o wydanie wizy uprawniającej do wjazdu do Rosji, a także pomagają w załatwianiu formalności związanych z pobytem w takich krajach jak Wielka Brytania dla kierowców z za wschodniej granicy, Turcja czy Białoruś.

Dla naszych klientów w roku 2020 uzyskaliśmy

wiz rosyjskich

wiz białoruskich

wiz tureckich

Formularz

Szanowni Państwo,
aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

Opłaty drogowe w krajach:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem: LINK


*pole obowiązkowe