Pośrednictwo wizowe z ZMPD

Sprawdź stan realizacji Twojego wnisoku wizowego

SPRAWDŹ

UWAGA!!!


Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej poinformował ZMPD o przypadkach niewłaściwego posługiwania się wizami.

W piśmie do ZMPD czytamy: “Ostatnio stały się częstymi przypadki wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemców, którzy składają funkcjonariuszom rosyjskiej straży granicznej do odprawy anulowany paszport krajowy, w którym jest ważna wiza rosyjska, oraz nowy paszport bez wizy rosyjskiej.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim wjazd cudzoziemców do Federacji Rosyjskiej we wspomnianym trybie nie jest przewidywany i organy rosyjskiej straży granicznej odmawiają takim cudzoziemcom wjazdu do Rosji.
W podobnym przypadku cudzoziemiec musi wcześniej, jeszcze przed wyjazdem do Rosji, przenieść wizę ze starego paszportu do nowego w jednym z rosyjskich urzędów konsularnych.”


Konsulat białoruski w Warszawie zaostrzył kryteria przyjmowania paszportów do wiz białoruskich. Zwracane bez wklejenia wizy są paszporty noszące ślady uszkodzenia takie jak: naderwanie, klejenie paszportu itd.

W związku z powyższym przed złożeniem wniosku wizowego należy sprawdzić jego stan i w przypadku uszkodzeń wystąpić o wymianę paszportu. ZMPD nie będzie przyjmowało wniosków o wizę białoruską w przypadku, gdy paszport będzie posiadał opisane powyżej uszkodzenia.


Informujemy, że od dnia 03/02/2017r. obsługa rosyjskich wniosków wizowych będzie realizowana przez Rosyjskie Centrum Wizowe. W związku z tym od każdego wniosku o uzyskanie wizy rosyjskiej będzie pobierana dodatkowa opłata wynosząca 54 pln. Wysokość tej kwoty została specjalnie obniżona dla członków ZMPD ze standardowej kwoty € 25,-.

Za usługę pomocy pracownika ZMPD w wypełnianiu wniosków lub korekcie błędnie wypełnionych wniosków wizowych będzie pobierana dodatkowa opłata w przypadku Rosji i Białorusi 19 zł brutto, w przypadku Turcji 30 zł brutto.

Przy zakupie zaświadczenia potrzebnego do uzyskania wizy rosyjskiej, białoruskiej i tureckiej, w biurze ZMPD istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej wizy.

Wnioski wizowe przyjmowane są do godziny 14:30.
W celu uniknięcia sytuacji w której Państwa wnioski mogą być nie przyjęte, prosimy o przyjazd do biura ZMPD do godziny 14:00.

Formularz upoważnienia do składania dokumentów dostępny jest tutaj

Dla naszych klientów w roku 2018 uzyskaliśmy

wiz rosyjskich

wiz białoruskich

wiz tureckich

Formularz

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wypełniając i wysyłając poniższy formularz, powierzacie Państwo zawarte w nim dane osobowe do przetwarzania przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce).

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się tutaj.

Proszę o kontakt w sprawie świadczonych usług z zakresu działalności transportowej, w szczególności:

Opłaty drogowe w krajach:

Usługi dodatkowe:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

*pole obowiązkowe