OPŁATY DROGOWE i ZA AUTOSTRADY – Toll Collect Euro, winieta NIEMCY

ZMPD posiada w ofercie usługę rozliczenia opłat drogowych na terenie Niemiec w systemie Toll Collect.

ZMPD oferuje korzystną umowę w trybie Post Pay.

 • gwarancja bezpieczeństwa;
 • szybka i bezbłędna rejestracja;
 • pomoc w zarządzaniu kontem;
 • brak opłat za rejestrację konta;
 • brak opłat za korzystanie z urządzenia;
 • brak konieczności ciągłego monitorowania salda;
 • elastyczny system fakturowania;
 • konkurencyjne warunki prowizyjne.

Ponadto istnieje możliwość podpisania na miejscu umowy z ZMPD na odroczoną płatność myta za autostrady i drogi federalne w Niemczech (przez fakturowanie).

W celu uzyskania oferty szczegółowej prosimy o wypełnienie  formularza na dole strony.

INFORMACJE O SYSTEMIE TOLL COLLECT

Nazwa Systemu oraz operator:

Nazwa systemu: Toll Collect

opłaty drogowe niemcy

W ramach projektu Public Private Partnership przedsiębiorstwo Toll Collect opracowało na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec pierwszy na świecie system poboru myta za autostrady i drogi federalne ze wspomaganiem satelitarnym. Przedsiębiorstwo Toll Collect stało się z dniem uruchomienia systemu poboru myta w roku 2005 zaufanym partnerem rządu federalnego i będzie także w przyszłości wypełniać sprawnie i niezawodnie zadania powierzone mu przez polityków. Trzy znane przedsiębiorstwa są wspólnikami Toll Collect GmbH: Daimler Financial Services, Deutsche Telekom oraz Cofiroute. Toll Collect pobiera opłaty drogowe 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, rozlicza je z przedsiębiorstwami transportowymi i niezwłocznie przekazuje wpływy do budżetu państwa niemieckiego.

Od kiedy działa system:

Od 2005 roku.

Zasada działania systemu Toll Collect:

Wykorzystana technologia: GPS/GSM. Toll Collect wykorzystał po raz pierwszy na świecie techniki nawigacyjnej GPS (Global Positioning System) w połączeniu z siecią telefonii komórkowej GSM (Global System For Mobile Communications) – te techniki są podstawą funkcjonowania systemu automatycznego naliczania myta. Sposoby wnoszenia opłat np. za przejazd autostradą: za pośrednictwem urządzeń OBU, oraz przez wykupienie biletów na zaplanowaną wcześniej trasę z użyciem terminalu stacjonarnego lub przez internet: www.maut.toll-collect.de
Centralnym elementem systemu automatycznego naliczania myta jest urządzenie pokładowe zainstalowane w cockpicie pojazdu – urządzenie On-Board Unit (OBU). W urządzeniu tym są zapisane najważniejsze dane niezbędne do pobierania opłat drogowych: sieć dróg w Niemczech podlegających opłacie, aktualna stawka opłat za kilometr, zdefiniowana w systemie klasa emisji spalin oraz liczba osi pojazdu. Urządzenie OBU odbiera za pośrednictwem układu GPS sygnały satelitarne i rozpoznaje przy pomocy cyfrowej mapy dróg, czy pojazd znajduje się na płatnym odcinku. Urządzenie oblicza wówczas wysokość myta i przesyła dane w postaci bezpiecznie zakodowanej łączami telefonii komórkowej do Centrum Obliczeniowego Toll Collect. Każda zmiana danych systemowych urządzeń pokładowych – np. parametry opłat drogowych lub nowe odcinki autostrad czy dróg federalnych podlegające obowiązkowi wykupu myta – zostanie przekazana do wbudowanego w pojeździe urządzenia za pośrednictwem sieci komórkowej, nie powodując przy tym zakłóceń w ruchu.

Aby umożliwić kierowcom korzystanie z sieci dróg płatnych według indywidualnych potrzeb, Toll Collect udostępnia, obok systemu automatycznego wykorzystującego urządzenia OBU, możliwość dokonywania ręcznego wykupu myta – przez Internet i na licznych terminalach stacjonarnych. Warunkiem wykupu myta przy zastosowaniu urządzenia OBU oraz przez Internet jest rejestracja w Toll Collect. Możliwość zapłaty myta na terminalu stacjonarnym jest dostępna także dla niezarejestrowanych użytkowników. Wykup w systemie automatycznym za pomocą urządzenia pokładowego to najwygodniejszy sposób uiszczania opłat drogowych. Zapewnia pełną niezależność od punktów stacjonarnych oraz nie wymaga planowania przystanków z wyprzedzeniem. To duża oszczędność czasu i pieniędzy. Wykup ręczny jest przeznaczony zwłaszcza dla kierowców ciężarówek i przedsiębiorstw transportowych rzadko korzystających z niemieckich autostrad i dróg federalnych objętych obowiązkiem wykupu myta. Umożliwia on użytkownikowi zgłoszenie zaplanowanej trasy w terminalu stacjonarnym lub przez Internet. Tryb wnoszenia opłat: Pre-pay oraz Post-paid.

Toll Collect – Jakie pojazdy obejmuje?

Opłacie drogowej realizowanej np. za pośrednictwem urządzenia pokładowego Toll Collect podlegają wszystkie pojazdy użytkowe i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t, które są:

 • przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (1 alternatywa) lub
 • używane do tego celu (2 alternatywa).

Uzasadnienie obowiązku uiszczania opłat drogowych stanowi spełnienie jednej z w.w. alternatyw § 1 ust. 1 zdanie 2 nr 1 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie w Niemczech z autostrad i dróg federalnych (niem. BFStrMG). Pojazdy przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (1 alternatywa) podlegają opłacie drogowej niezależnie od tego, czy

 • chodzi o podróż w celach prywatnych,
 • transportowane są rzeczywiście towary,
 • transport towarów odbywa się w ramach prowadzonej działalności lub w celach własnych (transport zakładowy) lub
 • dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego.

Jeżeli pojazdy lub zestawy pojazdów są używane do odpłatnego transportu towarów lub transportu w ramach prowadzonej działalności (transport towarów w ramach prowadzonej działalności lub transport zakładowy), obowiązek uiszczania opłat drogowych za przejazd autostradami i drogami federalnymi istnieje zgodnie z alternatywą 2. Szczegóły dotyczące obliczania dopuszczalnej masy całkowitej w przypadku zestawów pojazdów należy sprawdzić w § 34 ustęp 7 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO). Wszyscy klienci, niezależnie od kraju pochodzenia, muszą uiszczać do operatora Toll Collect opłatę drogową za odcinki płatne przejechane pojazdami podlegającymi obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

Cennik opłat drogowych:

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, będącej iloczynem długości oraz stawki za jeden kilometr, kosztów infrastruktury i kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

 • Udział kosztów związanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej jest zależny od tego, czy samochód ciężarowy poruszający się autostradą lub drogą federalną w Niemczech ma dwie, trzy, cztery czy pięć i więcej osi.
 • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F.

W przypadku nowoczesnych samochodów ciężarowych o klasie emisji spalin Euro 6 (kategoria A) nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Pobierana jest tylko stawka opłaty na finansowanie infrastruktury. Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani, zadeklarować prawidłowe dane (zasada deklaracji własnej). Stawki opłat drogowych za kilometr obowiązujące od 1 stycznia 2019:

Klasa emisji spalin Udział w stawce opłaty drogowej kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza
(w centach/km)
Udział w stawce opłaty drogowej kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem hałasem
(w centach/km)
Kategoria osi i kategoria wagowa Udział w stawce opłaty drogowej kosztów związanych z infrastrukturą
(w centach/km)
Stawka opłaty
(w centach/km)
Euro 6 1,1 0,2 7,5-11,99 t 8,0 9,3
12-18 t 11,5 12,8
>18 t do 3 osi 16,0 17,3
>18 t z 4 osi 17,4 18,7
Euro 5,
EEV 1
2,2 0,2 7,5-11,99 t 8,0 10,4
12-18 t 11,5 13,9
>18 t do 3 osi 16,0 18,4
>18 t z 4 osi 17,4 19,8
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
3,2 0,2 7,5-11,99 t 8,0 11,4
12-18 t 11,5 14,9
>18 t do 3 osi 16,0 19,4
>18 t z 4 osi 17,4 20,8
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 6,4 0,2 7,5-11,99 t 8,0 14,6
12-18 t 11,5 18,1
>18 t do 3 osi 16,0 22,6
>18 t z 4 osi 17,4 24,0
Euro 2 7,4 0,2 7,5-11,99 t 8,0 15,6
12-18 t 11,5 19,1
>18 t do 3 osi 16,0 23,6
>18 t z 4 osi 17,4 25,0
Euro 1, Euro 0 8,5 0,2 7,5-11,99 t 8,0 16,7
12-18 t 11,5 20,2
>18 t do 3 osi 16,0 24,7
>18 t z 4 osi 17,4 26,1

Klasa emisji spalin zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG):

Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria E Kategoria F
Klasa emisji
spalin
S6 EEV 1 S5 S4,
S3 z PMK 2*
S3,
S2 z PMK 1*
S2 S1,
brak normy emisji spalin
Europejskie normy
emisji spalin
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Klasa emisji spalin, od której zależy wysokość opłaty drogowej** 07 06 05 04 03 02 01

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standard dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest kategoria PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C PMK 2 lub wyższa.
** Pamiętaj: Klasa emisji spalin, od której zależy wysokość opłaty drogowej, została podana w informacjach dotyczących taryf, zamieszczonych w szczegółowym wykazie jazd oraz w szczegółach jazdy..

Urządzenia OBU (zdjęcia i krótki opis):

ZMPD jako oficjalny partner firmy Toll4Europe oferuje interoperacyjne urządzenie ZMPDbox, które wnosi elektronicznie opłaty drogowe na terenie takich krajów jak: Niemcy (Toll Collect), Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Austria. Urządzenie jest dostarczane bezpośrednio na adres klienta lub do odbioru od ręki w jednym z wojewódzkich punktów viaTOLL.Urządzenie jest dostarczane bezpośrednio na adres klienta lub do odbioru od ręki w jednym z wojewódzkich punktów viaTOLL.

Urządzenie pokładowe TollCollect wykonuje za kierowcę prawie wszystkie czynności związane z wykupem myta. Przed rozpoczęciem jazdy kierowca jest jedynie zobowiązany do zaakceptowania kilku informacji. W efekcie urządzenie OBU automatycznie rozpozna przejechane odcinki dróg za pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników nawigacyjnych, obliczy opłaty drogowe za autostrady oraz prześle dane na ten temat do Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej w celu sporządzenia rozliczenia.

Montaż urządzenia pokładowego powinien odbyć się w autoryzowanym serwisie. Wybrane i przeszkolone przez Toll Collect warsztaty serwisowe są do dyspozycji na terenie Niemiec i w krajach sąsiednich.

Wersja urządzenia pokładowego decyduje o wykonaniu instalacji w szufladzie DIN (urządzenie w wersji zabudowanej) lub na tablicy rozdzielczej (urządzenie w wersji odkrytej). Montaż urządzenia OBU pobierającego opłaty drogowe za autostrady w Niemczech wiąże się z wgraniem niezmiennych specyficznych danych pojazdu (klasa emisji spalin itp.). Zapisanie informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu umożliwi jednoznaczne przyporządkowanie tego numeru do urządzenia pokładowego.

Po pomyślnym zakończeniu montażu użytkownik będzie mógł odebrać pojazd. Partner serwisowy Toll Collect udzieli użytkownikowi instruktażu i przekaże mu instrukcję obsługi urządzenia OBU. Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie certyfikatu montażu podpisanego przez użytkownika.

Cena urządzenia OBU:

 W zależnosci od cennika punktu dystrybucji.

Mapa punktów sprzedaży:

MAPA PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Mapa odcinków płatnych:

 MAPA ODCINKÓW PŁATNYCH

Kalkulator opłat drogowych:

www.mauttabelle.de

Kontrola opłat oraz wysokość kar:

Kontrola płacenia myta za autostrady i karanie za nieprzestrzeganie obowiązku wnoszenia myta znajdują się w zakresie kompetencji BAG – Federalnego Urzędu Transportu Towarowego. Aby BAG mógł kontrolować prawidłowy wykup myta oraz zapewnić równe traktowanie wszystkich kierowców zobowiązanych do płacenia myta, operator Toll Collect udostępnia mu odpowiedni sprzęt techniczny, umożliwiający efektywne działanie systemu kontrolnego. System poboru opłat drogowych w Niemczech jest w stanie ustalić, czy dany pojazd podlega obowiązkowi płacenia myta oraz, czy myto zostało wykupione prawidłowo, nieprawidłowo lub wcale. System kontrolny dzieli się na kontrolę automatyczną wykorzystującą wiadukty kontrolne (300 szt.), kontrolę postojową i mobilną kontrolę załogową (300 patroli kontrolnych) oraz kontrolę zakładową. Ich współdziałanie gwarantuje obszerną i systematyczną kontrolę obowiązku płacenia myta oraz możliwość przystosowania systemu kontrolnego do zmieniającej się sytuacji drogowej.

Odwołania od mandatów:

Odwołanie od nałożonych w Niemczech mandatów powinno być zawsze wysyłane na adres organu, który go wystawił. Odwołanie powinno zawsze zawierać dowód na uiszczenie opłaty drogowej lub uzasadnienie, z jakiego powodu opłata za autostradę czy drogę federalną nie została uiszczona. 

Strona www operatora:

Toll Collect

Kontakt mailowy do operatora:

Kontakt

Telefon do operatora:

00 8000 222 2628 spoza Niemiec 0800 222 2628 z Niemiec
Aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  Formularz
  close slider

   Szanowni Państwo,
   aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

   Opłaty drogowe w krajach:

   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

   Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

   LINK

   *pole obowiązkowe

   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu