OPŁATY DROGOWE i ZA AUTOSTRADY – Toll Collect Euro, winieta NIEMCY

ZMPD posiada w ofercie usługę rozliczenia opłat drogowych na terenie Niemiec w systemie Toll Collect.

ZMPD oferuje korzystną umowę w trybie Post Pay.

 • gwarancja bezpieczeństwa;
 • szybka i bezbłędna rejestracja;
 • pomoc w zarządzaniu kontem;
 • brak opłat za rejestrację konta;
 • brak opłat za korzystanie z urządzenia;
 • brak konieczności ciągłego monitorowania salda;
 • elastyczny system fakturowania;
 • konkurencyjne warunki prowizyjne.

Ponadto istnieje możliwość podpisania na miejscu umowy z ZMPD na odroczoną płatność myta za autostrady i drogi federalne w Niemczech (przez fakturowanie).

W celu uzyskania oferty szczegółowej prosimy o wypełnienie  formularza na dole strony.

INFORMACJE O SYSTEMIE TOLL COLLECT

Nazwa Systemu oraz operator:

Nazwa systemu: Toll Collectopłaty drogowe niemcy

W ramach projektu Public Private Partnership przedsiębiorstwo Toll Collect opracowało na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec pierwszy na świecie system poboru myta za autostrady i drogi federalne ze wspomaganiem satelitarnym. Przedsiębiorstwo Toll Collect stało się z dniem uruchomienia systemu poboru myta w roku 2005 zaufanym partnerem rządu federalnego i będzie także w przyszłości wypełniać sprawnie i niezawodnie zadania powierzone mu przez polityków. Trzy znane przedsiębiorstwa są wspólnikami Toll Collect GmbH: Daimler Financial Services, Deutsche Telekom oraz Cofiroute. Toll Collect pobiera opłaty drogowe 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, rozlicza je z przedsiębiorstwami transportowymi i niezwłocznie przekazuje wpływy do budżetu państwa niemieckiego.

Od kiedy działa system:

Od 2005 roku.

Zasada działania systemu Toll Collect:

Wykorzystana technologia: GPS/GSM. Toll Collect wykorzystał po raz pierwszy na świecie techniki nawigacyjnej GPS (Global Positioning System) w połączeniu z siecią telefonii komórkowej GSM (Global System For Mobile Communications) – te techniki są podstawą funkcjonowania systemu automatycznego naliczania myta. Sposoby wnoszenia opłat np. za przejazd autostradą: za pośrednictwem urządzeń OBU, oraz przez wykupienie biletów na zaplanowaną wcześniej trasę z użyciem terminalu stacjonarnego lub przez internet: www.maut.toll-collect.de
Centralnym elementem systemu automatycznego naliczania myta jest urządzenie pokładowe zainstalowane w cockpicie pojazdu – urządzenie On-Board Unit (OBU). W urządzeniu tym są zapisane najważniejsze dane niezbędne do pobierania opłat drogowych: sieć dróg w Niemczech podlegających opłacie, aktualna stawka opłat za kilometr, zdefiniowana w systemie klasa emisji spalin oraz liczba osi pojazdu. Urządzenie OBU odbiera za pośrednictwem układu GPS sygnały satelitarne i rozpoznaje przy pomocy cyfrowej mapy dróg, czy pojazd znajduje się na płatnym odcinku. Urządzenie oblicza wówczas wysokość myta i przesyła dane w postaci bezpiecznie zakodowanej łączami telefonii komórkowej do Centrum Obliczeniowego Toll Collect. Każda zmiana danych systemowych urządzeń pokładowych – np. parametry opłat drogowych lub nowe odcinki autostrad czy dróg federalnych podlegające obowiązkowi wykupu myta – zostanie przekazana do wbudowanego w pojeździe urządzenia za pośrednictwem sieci komórkowej, nie powodując przy tym zakłóceń w ruchu.
Aby umożliwić kierowcom korzystanie z sieci dróg płatnych według indywidualnych potrzeb,

 

Toll Collect udostępnia, obok systemu automatycznego wykorzystującego urządzenia OBU, możliwość dokonywania ręcznego wykupu myta – przez Internet i na licznych terminalach stacjonarnych. Warunkiem wykupu myta przy zastosowaniu urządzenia OBU oraz przez Internet jest rejestracja w Toll Collect. Możliwość zapłaty myta na terminalu stacjonarnym jest dostępna także dla niezarejestrowanych użytkowników. Wykup w systemie automatycznym za pomocą urządzenia pokładowego to najwygodniejszy sposób uiszczania opłat drogowych. Zapewnia pełną niezależność od punktów stacjonarnych oraz nie wymaga planowania przystanków z wyprzedzeniem. To duża oszczędność czasu i pieniędzy. Wykup ręczny jest przeznaczony zwłaszcza dla kierowców ciężarówek i przedsiębiorstw transportowych rzadko korzystających z niemieckich autostrad i dróg federalnych objętych obowiązkiem wykupu myta. Umożliwia on użytkownikowi zgłoszenie zaplanowanej trasy w terminalu stacjonarnym lub przez Internet. Tryb wnoszenia opłat: Pre-pay oraz Post-paid.

Toll Collect – Jakie pojazdy obejmuje?

Opłacie drogowej realizowanej np. za pośrednictwem urządzenia pokładowego Toll Collect podlegają wszystkie pojazdy użytkowe i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t, które są:

 • przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (1 alternatywa) lub
 • używane do tego celu (2 alternatywa).

Uzasadnienie obowiązku uiszczania opłat drogowych stanowi spełnienie jednej z w.w. alternatyw § 1 ust. 1 zdanie 2 nr 1 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie w Niemczech z autostrad i dróg federalnych (niem. BFStrMG). Pojazdy przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (1 alternatywa) podlegają opłacie drogowej niezależnie od tego, czy

 • chodzi o podróż w celach prywatnych,
 • transportowane są rzeczywiście towary,
 • transport towarów odbywa się w ramach prowadzonej działalności lub w celach własnych (transport zakładowy) lub
 • dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego.

Jeżeli pojazdy lub zestawy pojazdów są używane do odpłatnego transportu towarów lub transportu w ramach prowadzonej działalności (transport towarów w ramach prowadzonej działalności lub transport zakładowy), obowiązek uiszczania opłat drogowych za przejazd autostradami i drogami federalnymi istnieje zgodnie z alternatywą 2. Szczegóły dotyczące obliczania dopuszczalnej masy całkowitej w przypadku zestawów pojazdów należy sprawdzić w § 34 ustęp 7 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO). Wszyscy klienci, niezależnie od kraju pochodzenia, muszą uiszczać do operatora Toll Collect opłatę drogową za odcinki płatne przejechane pojazdami podlegającymi obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

Od 1 stycznia 2024 roku

 • pojazdy z napędem na gaz ziemny (CNG/LNG) będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

Od 1 lipca 2024 roku

 • pojazdy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.
 • Zmienią się zasady zwolnienia pojazdów bezemisyjnych z obowiązku uiszczania opłaty drogowej

Cennik opłat drogowych:

Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych została zmieniona jesienią 2023 roku. Ze zmianami tymi wiąże się dostosowanie opłaty drogowej od samochodów ciężarowych.

Link do cennika (obowiązuje od 1 grudnia 2023) : TUTAJ

Link do kalkulatora klasy CO2: TUTAJ

Od 1 grudnia 2023 roku

 • klasa emisji CO₂ stanie się nową cechą decydującą o taryfie opłat drogowych. Więcej informacji TUTAJ.
 • Narzut z tytułu emisji CO₂ zostanie podniesiony, przez co zmieni się taryfa opłat drogowych.
 • Maksymalna masa całkowita (MMC) stanie się nową podstawą przydziału do kategorii wagowej.
 • Rezygnacja z kategorii redukcji emisji cząstek stałych (PMK
 •  

Urządzenia OBU (zdjęcia i krótki opis):

ZMPD jako oficjalny partner firmy Toll4Europe oferuje interoperacyjne urządzenie ZMPDbox, które wnosi elektronicznie opłaty drogowe na terenie takich krajów jak: Niemcy (Toll Collect), Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Austria. Urządzenie jest dostarczane bezpośrednio na adres klienta lub do odbioru od ręki w jednym z wojewódzkich punktów viaTOLL.Urządzenie jest dostarczane bezpośrednio na adres klienta lub do odbioru od ręki w jednym z wojewódzkich punktów viaTOLL.

Urządzenie pokładowe TollCollect wykonuje za kierowcę prawie wszystkie czynności związane z wykupem myta. Przed rozpoczęciem jazdy kierowca jest jedynie zobowiązany do zaakceptowania kilku informacji. W efekcie urządzenie OBU automatycznie rozpozna przejechane odcinki dróg za pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników nawigacyjnych, obliczy opłaty drogowe za autostrady oraz prześle dane na ten temat do Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej w celu sporządzenia rozliczenia.

Montaż urządzenia pokładowego powinien odbyć się w autoryzowanym serwisie. Wybrane i przeszkolone przez Toll Collect warsztaty serwisowe są do dyspozycji na terenie Niemiec i w krajach sąsiednich.

Wersja urządzenia pokładowego decyduje o wykonaniu instalacji w szufladzie DIN (urządzenie w wersji zabudowanej) lub na tablicy rozdzielczej (urządzenie w wersji odkrytej). Montaż urządzenia OBU pobierającego opłaty drogowe za autostrady w Niemczech wiąże się z wgraniem niezmiennych specyficznych danych pojazdu (klasa emisji spalin itp.). Zapisanie informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu umożliwi jednoznaczne przyporządkowanie tego numeru do urządzenia pokładowego.

Po pomyślnym zakończeniu montażu użytkownik będzie mógł odebrać pojazd. Partner serwisowy Toll Collect udzieli użytkownikowi instruktażu i przekaże mu instrukcję obsługi urządzenia OBU. Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie certyfikatu montażu podpisanego przez użytkownika.

Cena urządzenia OBU:

 W zależnosci od cennika punktu dystrybucji.

Mapa punktów sprzedaży:

MAPA PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Mapa odcinków płatnych:

 MAPA ODCINKÓW PŁATNYCH

Kalkulator opłat drogowych:

www.mauttabelle.de

Kontrola opłat oraz wysokość kar:

Kontrola płacenia myta za autostrady i karanie za nieprzestrzeganie obowiązku wnoszenia myta znajdują się w zakresie kompetencji BAG – Federalnego Urzędu Transportu Towarowego. Aby BAG mógł kontrolować prawidłowy wykup myta oraz zapewnić równe traktowanie wszystkich kierowców zobowiązanych do płacenia myta, operator Toll Collect udostępnia mu odpowiedni sprzęt techniczny, umożliwiający efektywne działanie systemu kontrolnego. System poboru opłat drogowych w Niemczech jest w stanie ustalić, czy dany pojazd podlega obowiązkowi płacenia myta oraz, czy myto zostało wykupione prawidłowo, nieprawidłowo lub wcale. System kontrolny dzieli się na kontrolę automatyczną wykorzystującą wiadukty kontrolne (300 szt.), kontrolę postojową i mobilną kontrolę załogową (300 patroli kontrolnych) oraz kontrolę zakładową. Ich współdziałanie gwarantuje obszerną i systematyczną kontrolę obowiązku płacenia myta oraz możliwość przystosowania systemu kontrolnego do zmieniającej się sytuacji drogowej.

Odwołania od mandatów:

Odwołanie od nałożonych w Niemczech mandatów powinno być zawsze wysyłane na adres organu, który go wystawił. Odwołanie powinno zawsze zawierać dowód na uiszczenie opłaty drogowej lub uzasadnienie, z jakiego powodu opłata za autostradę czy drogę federalną nie została uiszczona. 

Strona www operatora:

Toll Collect

Kontakt mailowy do operatora:

Kontakt

Telefon do operatora:

00 8000 222 2628 spoza Niemiec 0800 222 2628 z Niemiec
Aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  Formularz
  close slider

   Szanowni Państwo,
   aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

   Opłaty drogowe w krajach:

   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

   Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

   LINK

   *pole obowiązkowe

   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu