WIZY DO REPUBLIKI TURCJI

Kierowcom wydawane są trzy rodzaje wiz: jednokrotne, wielokrotne oraz tranzytowe.

Wiza jednokrotna ważna jest 90 dni od dnia wydania i uprawnia do jednego wjazdu do Turcji; w ramach ważności wizy można przebywać na terenie Turcji maksymalnie 30dni.

Wiza wielokrotna (pierwsza) ważna jest (365 dni), natomiast każda kolejna – 3 lata (1095 dni) od dnia wydania i uprawnia do wielu wjazdów do Turcji; w ramach ważności wizy można za każdym razem przebywać na terenie Turcji maksymalnie 30dni.

Wiza tranzytowa (pojedynczy lub podwójny tranzyt) ważna jest 90 dni od dnia wydania i uprawnia do przejazdu tranzytem przez Turcję maksymalnie w ciągu 15 dni.

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy do Republiki Turcji:

1. wypełniony wniosek wizowy – podpisany przez kierowcę, wniosek wypełniamy na stronie visa.gov.tr,
2. paszport – ważny co najmniej 150 dni od daty złożenia wniosku (wiza jednokrotna i tranzytowa )/ ważny co najmniej rok i pełne 2 miesiące (wizy roczne) lub 3 lata i pełne 2 miesiące (wizy trzy letnie) od daty złożenia wniosku. W paszporcie musi być wolna co najmniej 1 kartka (2 sąsiadujące strony),

3. ksero paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),

4. aktualne zdjęcia kolorowe na białym tle (format 3,5cm x 4,5cm, ustawienie na zdjęciu: sama na twarz na wprost (uszy widoczne), neutralny wyraz twarzy),
5. pismo z firmy zatrudniającej kierowcę, potwierdzające, że dana osoba (należy wymienić ją z imienia i nazwiska) udaje się do Turcji w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego lub autokaru. W piśmie należy podać również przewidywaną datę wjazdu do Turcji oraz miejsce docelowe, czyli nazwę i adres tureckiej firmy odbiorczej oraz numer telefonu (w przypadku kierowców samochodów ciężarowych) lub nazwę i adres hotelu, w którym zatrzyma się kierowca (w przypadku kierowców autokarów),
6. kserokopia prawa jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzonego pojazdu,

7. kserokopia licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy lub osób,

8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej (oryginał do wglądu) ważnej jeszcze co najmniej 6 miesięcy (wiza jednokrotna i tranzytowa) / ważnej jeszcze co najmniej 12 miesięcy (wiza wielokrotna). Polisa musi zawierać imię i nazwisko kierowcy (polis bez imienia i nazwiska kierowcy nie przyjmujemy), może być wykupiona u dowolnego ubezpieczyciela, musi się na niej znajdować dokładna data ważności (co najmniej 6 miesięcy – wiza jednokrotna i tranzytowa)) /  (co najmniej 12 miesięcy – wiza wielokrotna), odpowiednia polisa dostępna do kupienia w ZMPD

9. zaświadczenie (n.p. z ZMPD) o rejestracji w stowarzyszeniu transportowym w kraju pochodzenia, zawierające dane kierowcy (tylko w przypadku kierowców samochodów ciężarowych),

10. kserokopia karnetu poświadczającego prawo do poruszania się na trasach międzynarodowych, n.p. karnet TIR czy karnet ATA (tylko w przypadku kierowców samochodów ciężarowych),

11. kserokopia dowodu osobistego kierowcy,

12. upoważnienie od kierowcy, że pracownik ZMPD jest upoważniony do składania i odbioru wizy (druk upoważnienia dostępny tutaj).

Opłaty

Wiza jednokrotna: 375 PLN (obywatele RP i pozostałych państw strefy Schengen), 80 EUR (obywatele państw spoza strefy Schengen),

Wiza wielokrotna: 795 PLN (obywatele RP i pozostałych państw strefy Schengen), 170 EUR (obywatele państw spoza strefy Schengen),

Wiza tranzytowa (pojedynczy tranzyt): 280 PLN (obywatele RP i pozostałych państw strefy Schengen), 60 EUR (obywatele państw spoza strefy Schengen),

Wiza tranzytowa (podwójny tranzyt): 560 PLN (obywatele RP i pozostałych państw strefy Schengen), 120 EUR (obywatele państw spoza strefy Schengen).

 

Ważne wizy w anulowanych paszportach

Kierowcy, którzy posługują się nowym paszportem, a w starym paszporcie mają jeszcze ważną wizę,  nie mogą korzystać z paszportu anulowanego wraz z nowym paszportem. Wizę ze starego paszportu należy przenieść do nowego.

 

Kierowcy nie posiadający polskiego obywatelstwa

Przepisy wizowe mogą różnić się w zależności od obywatelstwa. W sprawie wiz dla kierowców nie posiadających polskiego obywatelstwa prosimy o kontakt z pracownikami Konsulatu:

Kontakt telefoniczny: tel. 22 854 61 11, linia otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-16:30.

Kontakt e-mail: embassy.warsaw@mfa.gov.tr

 

Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla członków ZMPD wynosi 73,17 PLN + VAT (90,00 zł brutto).

UWAGA! ZMPD nie wykonuje pośrednictwa wizowego dla przedsiębiorców nie będących członkami ZMPD.

 

Formularz

Szanowni Państwo,
aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

Opłaty drogowe w krajach:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem: LINK


*pole obowiązkowe