WIZY DO REPUBLIKI BIAŁORUSKIEJ


UWAGA!!!!

Konsulat białoruski w Warszawie zaostrzył kryteria przyjmowania paszportów do wiz białoruskich. Zwracane bez wklejenia wizy są paszporty noszące ślady uszkodzenia takie jak: naderwanie, klejenie paszportu itd.

W związku z powyższym przed złożeniem wniosku wizowego należy sprawdzić jego stan i w przypadku uszkodzeń wystąpić o wymianę paszportu. ZMPD nie będzie przyjmowało wniosków o wizę białoruską w przypadku, gdy paszport będzie posiadał opisane powyżej uszkodzenia.


KOLEJNA WIZA BIAŁORUSKA MOŻE ZOSTAĆ WYDANA TYLKO PO ZAKOŃCZENIU OKRESU OBOWIĄZYWANIA POPRZEDNIEJ WIZY BIAŁORUSKIEJ.

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy TRANZYTOWEJ do Republiki Białoruskiej:

– Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj

– Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy,

– Kserokopię wizy rosyjskiej,

– Zdjęcie kierowcy (kolorowe, z ostatnich 3 miesięcy),

– Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze ZMPD).

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy DOCELOWEJ do Republiki Białoruskiej:

– Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj

– Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy,

– Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy,

– Zaświadczenie o członkostwie w ZMPD (wydawane w biurze ZMPD),

– Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego “na wprost” (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

– Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze ZMPD).

Z  pośrednictwa ZMPD w uzyskaniu wiz do Republiki Białorusi  mogą korzystać wyłącznie firmy zrzeszone w ZMPD.

W przypadku wiz białoruskich nie obowiązuje rejonizacja.

Opłata za wizy do Republiki Białoruskiej wynosi:

DOCELOWA TR. EKSPRES TR. NORMALNY
1-roczna 70 € 35 €
90-dniowa 70 € 35 €
1-krotna 70 € 35 €

 

TRANZYTOWA TR. EKSPRES TR. NORMALNY
1-roczna 70 € 35 €
2-krotna 70 € 35 €

Opłata za wizę uiszczana jest w kasie ZMPD w złotówkach, po przeliczeniu  euro wg  kursu obowiązującego w dniu składania wniosku. Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla członków ZMPD wynosi 56,91 PLN + VAT (70,00 zł brutto).

Jeżeli kierowca posiada tylko wizy tranzytowe a chciałby wizę docelową to otrzyma wizę jednokrotną docelową, następnie wizę trzymiesięczną  i dopiero roczną. Jeżeli kierowca posiada dwie wizy docelowe, jedna po drugiej, może ubiegać się o wizę dwuletnią. O tym jaka zostanie przyznana wiza, zadecyduje konsul.

Czas oczekiwania na wizę wynosi w trybie zwykłym ok. 10 dni roboczych, expres do trzech dni roboczych.

UWAGA! ZMPD nie wykonuje pośrednictwa wizowego dla przedsiębiorców nie będących członkami ZMPD.

Formularz

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wypełniając i wysyłając poniższy formularz, powierzacie Państwo zawarte w nim dane osobowe do przetwarzania przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce).

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się tutaj.

Proszę o kontakt w sprawie świadczonych usług z zakresu działalności transportowej, w szczególności:

Opłaty drogowe w krajach:

Usługi dodatkowe:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

*pole obowiązkowe