WIZY DO REPUBLIKI BIAŁORUSKIEJ

KOLEJNA WIZA BIAŁORUSKA MOŻE ZOSTAĆ WYDANA TYLKO PO ZAKOŃCZENIU OKRESU OBOWIĄZYWANIA POPRZEDNIEJ WIZY BIAŁORUSKIEJ.

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy TRANZYTOWEJ do Republiki Białoruskiej:

– Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj

– Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy,

– Kserokopię wizy rosyjskiej,

– Zdjęcie kierowcy (kolorowe, z ostatnich 3 miesięcy),

– Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze ZMPD).

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy DOCELOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 

– Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj

– Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy,

– Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy,

– Zaświadczenie o członkostwie w ZMPD (wydawane w biurze ZMPD),

– Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego „na wprost” (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

– Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze ZMPD).

 

Z  pośrednictwa ZMPD w uzyskaniu wiz do Republiki Białorusi  mogą korzystać wyłącznie firmy zrzeszone w ZMPD.

W przypadku wiz białoruskich nie obowiązuje rejonizacja.

 

Opłata za wizy do Republiki Białoruskiej wynosi:

DOCELOWA TR. EKSPRES TR. NORMALNY
1-roczna 120 € 60 €
90-dniowa 120 € 60 €
1-krotna 50 € 25 €

 

TRANZYTOWA TR. EKSPRES TR. NORMALNY
1-roczna 70 € 35 €
2-krotna 30 € 15 €

Opłata za wizę uiszczana jest w kasie ZMPD w złotówkach, po przeliczeniu  euro wg  kursu obowiązującego w dniu składania wniosku. Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla członków ZMPD wynosi 49,59 PLN + VAT (61,00 zł brutto).

Formularz

Zadaj pytanie?

Powiedz nam co Cię interesuje i w czym możemy pomóc?

Opłaty drogowe w krajach:

Usługi dodatkowe:

*pole obowiązkowe