Zwrot urządzeń Satellic możliwy w Polsce

ZMPD jest oficjalnym partnerem firmy Satellic, operatora belgijskiego systemu opłat drogowych Viapass.

Umożliwiamy zwrot urządzeń OBU w swojej siedzibie w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 78.

Przyjmując urządzenia OBU załatwiamy wszelkie niezbędne formalności, aby mogli Państwo uzyskać zwrot 135,00 EURO kaucji za urządzenie.

Korzystając z pośrednictwa ZMPD przy zwrocie urządzenia mają Państwo pewność poprawnego wykonania procedury zwrotu urządzenia w celu odzyskania pełnej kwoty kaucji – pod warunkiem, że urządzenie nie jest uszkodzone. 

UWAGA! Zwrot kaucji oraz zwrot środków z tytułu doładowania następuje w dwóch oddzielnych przelewach. Jednocześnie chcemy poinformować, że firma Satellic ustaliła czas oczekiwania na zwroty około 30 dni.

Całkowity koszt rejestracji urządzenia, zgłoszenia jego zwrotu, uzupełnienia danych bankowych oraz wysyłki urządzenia to tylko 70 zł brutto. Płatne osobiście w siedzibie ZMPD lub przelewem. Dane do przelewu zostaną wysłane mailem na fakturze po dostarczeniu urządzenia do ZMPD.

Aby zwrócić urządzenie OBU za pośrednictwem ZMPD należy wypełnić poniższy formularz oraz dostarczyć urządzenie do siedziby ZMPD lub poinformować nas jeśli urządzenie zostało już zwrócone w automacie w Belgii.


Numer rejestracyjny pojazdu do którego urządzenie OBU jest obecnie przypisane.


4-cyfrowy numer PIN Urządzenia OBU. W przypadku braku wpisać 1234


Właściciel rachunku bankowego lub nazwa firmy.


Bank Identifier Code - Kod identyfikujący bank.


Międzynarodowy numer rachunku bankowego. W Polsce ma on 26 znaków.
Przykład: PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777


Konieczny do wystawienia Faktury.


Nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu.


Adres niezbędny do wysłania faktury.


Do wyboru.

Wyrażam zgodę na przesłanie Faktury VAT na wskazany adres mailowy:*

_________________________
* - pole obowiązkowe

W przypadku wysyłki urządzenia Kurierem należy je adresować na:

ZMPD w Polsce – Opłaty Drogowe
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa

Czas oczekiwania na zwrot środków wynosi około 30 dni.