OPŁATY DROGOWE POLSKA

ZMPD jest oficjalnym partnerem firmy Kapsch, operatora polskiego systemu opłat drogowych viaTOLL.

Oferujemy korzystną umowę w trybie Post Pay.

  • gwarancja bezpieczeństwa;
  • szybka i bezbłędna rejestracja;
  • pomoc w zarządzaniu kontem;
  • brak opłat za rejestrację konta;
  • brak opłat za korzystanie z urządzenia;
  • brak konieczności doładowań i ciągłego monitorowania salda umowy;
  • elastyczny system fakturowania;
  • konkurencyjne warunki prowizyjne;
  • brak konieczności zamrażania środków w kwocie 2067zł za każdy pojazd jak ma to miejsce w przypadku gwarancji bankowych i pieniężnych.

Ponadto istnieje możliwość podpisania na miejscu umowy z ZMPD na odroczoną płatność (przez fakturowanie).

W celu uzyskania oferty szczegółowej prosimy o wypełnienie  formularza na dole strony lub odwiedzenia jednego z wojewódzkich Punktów Obsługi Klienta viaTOLL.

INFORMACJE O SYSTEMIE VIATOLL

Nazwa Systemu oraz operator:

Nazwa systemu: viaTOLL

gwarancja viatoll

Operator: Kapsch Telematic Services

gwarancja viatoll

System swoim zasięgiem obejmuje drogi krajowe, drogi ekspresowe oraz autostrady zarządzane przez GDDKiA o łącznej długości ok. 3685km.

Od kiedy działa system:

System wprowadzono w dniu 1 lipca 2011r. System elektronicznego poboru opłat drogowych w pełni zastąpił wcześniej funkcjonujący system winietowy.

Zasada działania systemu:

Wykorzystana technologia:

DSRC – technologia mikrofalowa. System oparty na bramce komunikującej się z urządzeniem pokładowym, pobiera opłatę w momencie przejechania pod bramką.

Sposoby wnoszenia opłat:

MANUALNY (gotówka i karta) – uiszczana przy wyjeździe z autostrady, przed przejazdem przez bramkę. Możliwość manualnego uiszczenia opłaty na autostradzie dotyczy jedynie pojazdów i zestawów nieprzekraczających 3,5t (łączna dopuszczalna masa całkowita). Nie ma możliwości wnoszenia opłat na bramkach przez pojazdy i zestawy przekraczające 3,5t.

AUTOMATYCZNY (pre-paid i post-paid) – wjazd i wyjazd są rejestrowane automatycznie dzięki urządzeniom viaBOX (OBU).

Tryb wnoszenia opłat: Pre-pay oraz Post-paid. Opłaty nie są objęte podatkiem VAT.

Pre-Paid – polega na dokonaniu przedpłaty w formie doładowania (gotówką, kartą płatniczą, kartą flotową lub przelewem) salda przypisanego do umowy. Wszystkie pojazdy znajdujące się na umowie korzystają ze wspólnego salda.

Post-Paid – płatność jest odroczona, klient raz w miesiącu otrzymuje do opłacenia notę obciążeniową za przejechane kilometry. Nota jest możliwa do opłacenia przelewem lub w Punkcie Obsługi Klienta. Klienci posiadający umowę z odroczonym terminem płatności obsługiwani są jedynie przez wojewódzkie Punkty Obsługi Klienta. Płatność odroczona możliwa jest do uzyskania na podstawie przedstawionej Gwarancji Bankowej, Zabezpieczenia Pieniężnego lub Gwarancji Ubezpieczeniowej Sprawdź korzystną umowę na odroczoną płatność z ZMPD!

Jakie pojazdy obejmuje:

Wszystkie pojazdy i zestawy pojazdów o DMC powyżej 3,5t oraz autobusy z liczbą miejsc przekraczającą 9.

Cennik opłat drogowych:

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1)
max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1)
max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,32 0,28 0,22 0,16

Urządzenie OBU (zdjęcie i krótki opis):

gwarancja viatoll

viaBOX (OBU) – urządzenie służące do wnoszenia opłat drogowych w systemie viaTOLL. Komunikuje się z bramkami na zasadzie mikrofal (DSRC), jest przypisane do konkretnego pojazdu (numeru rejestracyjnego).

Cena urządzenia OBU:

Kaucja za urządzenie wynosi 120zł i jest zwrotna w przypadku zwrotu nieuszkodzonego urządzenia.

Mapa punktów sprzedaży:

Rejestracji w systemie i wszelkich zmian można dokonać w jednym z Punktów Obsługi Klienta (po jednym na każde województwo), Granicznych Punktów Dystrybucji (na wybranych przejściach granicznych) oraz Punktach Dystrybucji (znajdujących się na stacjach paliw, łącznie ok. 200 punktów).

WYSZUKIWARKA PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Mapa odcinków płatnych:

LINK DO MAPY

mapa gwarancja viatoll

Kalkulator opłat drogowych:

KALKULATOR

Kontrola opłat oraz wysokość kar:

Kontrola opłat drogowych odbywa się automatycznie oraz manualnie. Automatyczna kontrola odbywa się poprzez przejazd pod bramownicami wyposażonymi w kamery oraz urządzenia służące do kontroli pojazdów. Manualna kontrola odbywa się poprzez kontrole prowadzone przez funkcjonariuszy GITD.

W przypadku naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, tj. braku rejestracji pojazdu w Systemie viaTOLL, nieodpowiedniej instalacji viaBOX, nieprawidłowego określenia kategorii pojazdu przy rejestracji, wjazdu na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty itp. zostają nałożone kary określone w art. 13k Ustawy o drogach publicznych:

1. Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości:

1) 500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2) 1500 zł – w pozostałych przypadkach.

2. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i: 1) ust. 4a, 2) ust. 4b, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości wymierza się karę pieniężną.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości:

1) 250 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2) 750 zł – w pozostałych przypadkach. 4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, wymierza się właścicielowi pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, a jeśli pojazdem jest zespół pojazdów to właścicielowi pojazdu złączonego z przyczepą lub naczepą. Jeżeli właściciel nie jest posiadaczem pojazdu to kary nakłada się na podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie tego pojazdu.

Odwołania od mandatów:

Zgodnie z pouczeniem znajdującym się na końcu decyzji administracyjnej, każdy użytkownik, na którego zostanie nałożona kara może się od niej odwołać w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji. Na podstawie dostarczonych przez użytkownika informacji GITD może w przypadku wątpliwości wezwać operatora systemu viaTOLL do złożenia wyjaśnień i weryfikacji otrzymanych informacji. Jeśli w wyniku postępowania GITD stwierdzi, że kara została nałożona na użytkownika niezgodnie z prawem, wówczas uchyli ją a kwota kary pieniężnej zostanie zwrócona użytkownikowi.

Formalne odwołanie się od nałożonej kary administracyjnej jest jedynym sposobem wnioskowania o uchylenie decyzji. Ostateczna decyzja jest wydawana przez organ kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich materiałów związanych ze sprawą.

Strona www operatora:

http://viatoll.pl

Kontakt mailowy do operatora:

info@viatoll.pl

Telefon do operatora:

 +48 22 521 10 10 lub 0 800 101 101

Linki do ważnych informacji:

Portal użytkownika systemu viaTOLL: https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/panel-obslugi-klienta
Aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

Opłaty drogowe w krajach:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem: LINK


*pole obowiązkowe

Formularz

Szanowni Państwo,
aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

Opłaty drogowe w krajach:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem: LINK


*pole obowiązkowe