Reklama

baner
baner
baner

Usługi

Pośrednictwo wizowe

UWAGA: Informujemy ,iż od dnia 7 września 2015  ZMPD będzie pośredniczyć w uzyskiwaniu wiz do Republiki Turcji . W ZMPD można zakupić również  ubezpieczenia do wizy tureckiej oraz niezbędne zaświadczenie.

 

Nowe zasady organizacyjne wydawania wiz rosyjskich 


 Chcesz uniknąć długotrwałego oczekiwania na wizę rosyjską kierowcy wiosną i latem? Nie czekaj do upływu terminu ważności posiadanej wizy! Złóż wniosek wizowy już teraz.


Każdego roku, w okresie turystycznym trwającym od kwietnia do września wydłuża się okres oczekiwania kierowców na wizy rosyjskie. Natomiast w okresach zimowych i na początku wiosny jest on znacząco krótszy. Normalnie czas od przyjęcia paszportu przez ZMPD do jego wydania kierowcy wynosi około dwóch tygodni. W okresach szczytowych ulega on przedłużeniu. Szacujemy, że w roku bieżącym późną wiosną i latem może on wydłużyć się nawet do dwóch miesięcy. Aby tego uniknąć ZMPD oraz Konsulat Federacji Rosyjskiej w Warszawie proponują nowe rozwiązania organizacyjne:


1.    Dla kierowców, którzy wielokrotne i regularnie przekraczali granicę Federacji Rosyjskiej wykonując międzynarodowe przewozy drogowe oraz posiadali do tej pory w paszporcie minimum dwie ważne wizy roczne mogą zostać wydane wizy dwuletnie.

2.    Posiadając w paszporcie ważną wizę (do 4 miesięcy przed zakończeniem ważności), kierowca może wystąpić w dogodnym dla siebie i jego firmy terminie o kolejną wizę wielokrotną, której okres ważności będzie wynosił kolejny rok lub kolejne dwa lata po zakończeniu ważności dotychczasowej wizy.


Przykład:

Kierowca posiada roczną wielokrotną wizę rosyjską ważną do 15 kwietnia 2014. Składa nowy wniosek wizowy do ZMPD np. w styczniu 2014 r. i uzyskuje nową wizę ważną do 15 kwietnia 2015 lub 2016 unikając długotrwałego oczekiwania na wizę w okresie turystycznym. Dotychczasowa wiza zostaje anulowana, natomiast nowa ma okres ważności od momentu rozpatrzenia wniosku (np. 26 stycznia) do końca okresu ważności wizy dotychczasowej (tj. 15 czerwca 2014) plus nowy okres roczny lub dwuletni, tj. do 15 czerwca 2015 lub 2016.

Uwaga: Informujemy, że na stronie internetowej o adresie:
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia wniosku dotyczącego uzyskania wizy rosyjskiej.
Za usługę pomocy pracownika ZMPD w wypełnianiu wniosków lub korekcie błędnie wypełnionych wniosków wizowych będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 10 zł netto.

Przy zakupie zaświadczenia potrzebnego do uzyskania wizy rosyjskiej i  białoruskiej, w biurze ZMPD istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej wizy. 

Uwaga: w przypadku odrzucenia wniosku wizowego, Konsulat Białoruski nie zwraca opłat pobranych za wydanie wizy.

Wnioski wizowe przyjmowane są do godziny 14:30.
W celu uniknięcia sytuacji w której Państwa wnioski mogą być nie przyjęte, prosimy o przyjazd do biura ZMPD do godziny 14:00.

Uwaga: Czas oczekiwania na wizę rosyjską wynosi około 10 dni, w jednostkowych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Formularz upoważnienia do składania dokumentów dostępny jest tutaj

Ważne: od dnia 22/09/2016r. zmieniły się wymagania co do specyfikacji zdjęcia kierowcy potrzebnego do wyrobienia wizy rosyjskiej. Szczegóły poniżej. 

 

Wizy do Federacji Rosyjskiej dla kierowców zawodowych tylko za pośrednictwem ZMPD.

Zaświadczenia niezbędne do uzyskania wiz do Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu, Turcji oraz Uzbekistanu . 

sprawdź stan realizacji Twojego wniosku wizowego
WIZY DO REPUBLIKI BIAŁORUSKIEJ

KOLEJNA WIZA BIAŁORUSKA MOŻE ZOSTAĆ WYDANA TYLKO PO ZAKOŃCZENIU OKRESU OBOWIAZYWANIA POPRZEDNIEJ WIZY BIAŁORUSKIEJ.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy TRANZYTOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 

- Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj

- Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy,

- Kserokopię wizy rosyjskiej,

- Zdjęcie kierowcy (kolorowe, z ostatnich 3 miesięcy),

 

- Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze ZMPD).

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy DOCELOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 

- Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj

- Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy,

- Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy, 

- Zaświadczenie o członkostwie w ZMPD (wydawane w biurze ZMPD),

- Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

- Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze ZMPD).

 

Z  pośrednictwa ZMPD w uzyskaniu wiz do Republiki Białorusi  mogą korzystać wyłącznie firmy zrzeszone w ZMPD.  

W przypadku wiz białoruskich nie obowiązuje rejonizacja.

 

Opłata za wizy do Republiki Białoruskiej wynosi:

  

DOCELOWA TR. EKSPRES TR. NORMALNY
1-roczna 120 € 60 €
90-dniowa 120 € 60 €
1-krotna 50 € 25 €

 

TRANZYTOWA TR. EKSPRES TR. NORMALNY
1-roczna 70 € 35 €
2-krotna 30 € 15 €

 

Opłata za wizę uiszczana jest w kasie ZMPD w złotówkach, po przeliczeniu  euro wg  kursu obowiązującego w dniu składania wniosku .

 

Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla członków ZMPD wynosi 49,59 PLN + VAT (61,00 zł brutto).

WIZY DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Członkowie ZMPD podlegający terytorialnie pod konsulat Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czyli z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego, całą procedurę - od złożenia dokumentów do uzyskania wizy - przechodzą w biurze ZMPD. Przewoźnicy z innych rejonów Polski otrzymują od ZMPD wymagane przez konsulaty rosyjskie zaświadczenia.  [Informacja dodatkowa: rejonizacja obowiązuje według wpisanego w paszporcie miejsca jego wydania.]

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy do Federacji Rosyjskiej:

1. Wniosek wizowy wypełniony na stronie internetowej o adresie https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx, , druk wniosku nie może być pozaginany.

Podpis na wniosku musi być taki sam jak w paszporcie. 

2. Paszport - o ważności nie krótszej niż 1,5 roku; w paszporcie powinny być co najmniej 4 strony czyste (jedna po drugiej).

3. Zdjęcie

Za każdym razem należy złożyć ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem. W przypadku kolejnej wizydoatkowo potrzebne jest ksero ostatniej wizy rosyjskiej, ksero pieczątek potwierdzających ostatnie wjazdy na terytorium Rosji lub Białorusi.

W przypadku wymiany paszportu należy dostarczyć skserowaną ostatnią wizę z potwierdzeniem wjazdu oraz ksero pierwszej strony paszportu(ze zdjęciem).  

4. Opłata za wizę (w kasie ZMPD)

 

5. Dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej na rzecz ZMPD

6. Polisa ubezpieczeniowa  na 30 tys. euro na okres ważności wizy.

Obecnie wydawane są następujące rodzaje wiz do Federacji Rosyjskiej:

- wiza 1-krotna na okres jednego miesiąca

- wiza 1-krotna na okres trzech miesięcy

- wiza wielokrotna na okres 1 roku, z prawem pobytu 45 dni w okresie 6 miesięcy (łącznie 90 dni w okresie 12 miesięcy) 

Kierowcy, którzy starają się o wizę po raz pierwszy, otrzymają wizę jednokrotną.  

Koszt każdego rodzaju wizy: 151 PLN

Koszt przeklejenia wizy ze starego do nowego paszportu: 117 PLN

Czas oczekiwania na wizę wielokrotną - od 14 do 20 dni

Czas oczekiwania na wizę jednokrotną - 7 dni


Do ww, kwot należy doliczyć opłatę manipulacyjną za usługę pośrednictwa wizowego dla członków ZMPD wynosi 49,59 PLN + VAT (61,00 zł brutto).

Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla przedsiębiorców nie będących członkami ZMPD wynosi 81,30 PLN + VAT (100,00 zł brutto).

 

WIZY DO REPUBLIKI TURCJI.

Kierowcom wydawane są trzy rodzaje wiz: jednokrotne, wielokrotne oraz tranzytowe.

 

Wiza jednokrotna ważna jest 90 dni od dnia wydania i uprawnia do jednego wjazdu do Turcji; w ramach ważności wizy można przebywać na terenie Turcji maksymalnie 30dni.

Wiza wielokrotna (pierwsza) ważna jest (365 dni), natomiast każda kolejna - 3 lata (1095 dni) od dnia wydania i uprawnia do wielu wjazdów do Turcji; w ramach ważności wizy można za każdym razem przebywać na terenie Turcji maksymalnie 30dni.

Wiza tranzytowa (pojedynczy lub podwójny tranzyt) ważna jest 90 dni od dnia wydania i uprawnia do przejazdu tranzytem przez Turcję maksymalnie w ciągu 15 dni.

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy do Republiki Turcji:

1. wypełniony wniosek wizowy - podpisany przez kierowcę, wniosek wypełniamy na stronie visa.gov.tr,

2. paszport - ważny co najmniej 150 dni od daty złożenia wniosku (wiza jednokrotna i tranzytowa )/ ważny co najmniej rok i pełne 2 miesiące (wizy roczne) lub 3 lata i pełne 2 miesiące (wizy trzy letnie) od daty złożenia wniosku. W paszporcie musi być wolna co najmniej 1 kartka (2 sąsiadujące strony),

3. ksero paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),

4. aktualne zdjęcia kolorowe na białym tle (format 3,5cmx4,5cm, ustawienie na zdjęciu: sama na twarz na wprost (uszy widoczne), neutralny wyraz twarzy),

5. pismo z firmy zatrudniającej kierowcę, potwierdzające, że dana osoba (należy wymienić ją z imienia i nazwiska) udaje się do Turcji w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego lub autokaru. W piśmie należy podać również przewidywaną datę wjazdu do Turcji oraz miejsce docelowe, czyli nazwę i adres tureckiej firmy odbiorczej oraz numer telefonu (w przypadku kierowców samochodów ciężarowych) lub nazwę i adres hotelu, w którym zatrzyma się kierowca (w przypadku kierowców autokarów),

 

6. kserokopia prawa jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzonego pojazdu,

7. kserokopia licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy lub osób,

8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej (oryginał do wglądu) ważnej jeszcze co najmniej 6 miesięcy (wiza jednokrotna i tranzytowa) / ważnej jeszcze co najmniej 12 miesięcy (wiza wielokrotna). Polisa musi zawierać imię i nazwisko kierowcy (polis bez imienia i nazwiska kierowcy nie przyjmujemy), może być wykupiona u dowolnego ubezpieczyciela, musi się na niej znajdować dokładna data ważności (co najmniej 6 miesięcy - wiza jednokrotna i tranzytowa)) /  (co najmniej 12 miesięcy - wiza wielokrotna), odpowiednia polisa dostępna do kupienia w ZMPD 

9. zaświadczenie (n.p. z ZMPD) o rejestracji w stowarzyszeniu transportowym w kraju pochodzenia, zawierające dane kierowcy (tylko w przypadku kierowców samochodów ciężarowych),

10. kserokopia karnetu poświadczającego prawo do poruszania się na trasach międzynarodowych, n.p. karnet TIR czy karnet ATA (tylko w przypadku kierowców samochodów ciężarowych),

11. kserokopia dowodu osobistego kierowcy,

12. upoważnienie od kierowcy, że pracownik ZMPD jest upoważniony do składania i odbioru wizy (druk upoważnienia dostępny tutaj).

Opłaty

Wiza jednokrotna 270 PLN

Wiza wielokrotna 850 PLN

Wiza tranzytowa 277 PLN (pojedynczy tranzyt), 431 PLN (podwójny tranzyt)

 

Ważne wizy w anulowanych  paszportach

Kierowcy, którzy posługują się nowym paszportem, a w starym paszporcie mają jeszcze ważną wizę, mogą korzystać z paszportu anulowanego wraz z nowym paszportem.

 

Kierowcy nie posiadający polskiego obywatelstwa

Przepisy wizowe mogą różnić się w zależności od obywatelstwa. W sprawie wiz dla kierowców nie posiadających polskiego obywatelstwa prosimy o kontakt z pracownikami Konsulatu:

Kontakt telefoniczny: tel. 22 854 61 11, linia otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-16:30.      

Kontakt e-mail: embassy.warsaw@mfa.gov.tr

 

Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla członków ZMPD wynosi 49,59 PLN + VAT (61,00 zł brutto).

Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla przedsiębiorców nie będących członkami ZMPD wynosi 81,30 PLN + VAT (100,00 zł brutto).

ZAŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA WIZ DO: FEDERACJI ROSYJSKIEJ, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI KAZACHSTANU I REPUBLIKI UZBEKISTANU.

Wydawanie zaświadczeń dla przewoźników - członków ZMPD, ubiegających się o wizę rosyjską dla kierowców.

DRUK ZAŚWIADCZENIA DOSTĘPNY tutaj

Członkowie ZMPD powinni przedstawić w biurze ZMPD: dane kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, seria i numer paszportu) oraz dokonać opłaty manipulacyjnej - w przypadku odbioru zaświadczenia w ZMPD - w wysokości 17,07 zł netto (21,00 zł brutto), dodatkowo w przypadku wysyłki zaświadczeń poza siedzibę ZMPD (pocztą, kurierem lub faksem) - za przygotowania przesyłki pobrana zostanie opłata w wysokości brutto 13,01 zł netto (16,00 zł brutto). 

Wydawanie zaświadczeń dla przewoźników spoza ZMPD, ubiegających się o wizę rosyjską dla kierowców.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku, przewoźnikom nienależącym do ZMPD zostaje wstrzymana możliwość wydawania zaświadczeń wizowych.

Czas wydawania zaświadczeń:

1. w przypadku wniosku złożonego w biurze ZMPD czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi do pół godziny,

2. w przypadku wniosku otrzymanego faksem - zaświadczenie będzie wysłane pocztą następnego dnia roboczego

Przy zakupie zaświadczenia potrzebnego do uzyskania wizy rosyjskiej, białoruskiej i Tureckiej w biurze ZMPD istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej wizy. 

ZAŚWIADCZENIA ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA WIZY DO TURCJI

ZMPD wydaje zaświadczenia oraz ubezpieczenia zdrowotne dla kierowców, które są wymagane w celu uzyskania wizy do Turcji.

Koszt ww. ubezpieczenia na 1 rok to równowartość 70 € (płatne w pln)

Składanie dokumentów i dokonywanie wpłat w godzinach 8:00 - 14.30. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 022 536 10 52 lub 022 536 10 05.